CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Nhiệm vụ: Xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 877/QĐ-TT

Nhiệm vụ: Xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 877/QĐ-TTg năm 2018

Ngày đăng bài: 17/05/2019
1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 877/QĐ-TTg năm 2018.
2. Tổng dự toán của nhiệm vụ1.355.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm năm mươi lăm triệu đồng).
3. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
4. Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2019.
5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019.
6. Địa điểm thực hiện nhiệm vụ:  05 Sở và 17 Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; cụ thể như sau:
Số TT Tên đơn vị
 1.  
Sở Giao thông Vận tải 
 1.  
Sở Y tế 
 1.  
Sở Công Thương 
 1.  
Sở Thông tin và Truyền thông 
 1.  
Sở Tài nguyên và Môi trường 
 1.  
UBND thành phố Pleiku
 1.  
UBND thị xã An Khê
 1.  
UBND thị xã Ayunpa
 1.  
UBND huyện Đak Đoa
 1.  
UBND huyện Mang Yang
 1.  
UBND huyện Đak Pơ
 1.  
UBND huyện Kbang
 1.  
UBND huyện Kông Chro
 1.  
UBND huyện Ia Pa
 1.  
UBND huyện Krông Pa
 1.  
UBND huyện Phú Thiện
 1.  
UBND huyện Chư Sê
 1.  
UBND huyện Chư Pưh
 1.  
UBND huyện Đức Cơ
 1.  
UBND huyện Chư Prông
 1.  
UBND huyện Chư Păh
 1.  
UBND huyện Ia Grai
 
7. Quy mô nhiệm vụ:
- Xây dựng và triển khai 06 dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực Công thương; Giáo dục và đào tạo cho 17 UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Gia Lai
- Xây dựng và triển khai 17 dịch vụ công trực tuyến cho 05 Sở:
 
Số TT Danh sách DVC trực tuyến tương ứng với các lĩnh vực
I CÔNG THƯƠNG
  Cấp huyện
  Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
1 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu
2 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu
3 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu
II GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  Cấp tỉnh
  Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
1 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên
  Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh
1 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia
2 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia
3 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học
  Lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ
1 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
  Cấp huyện
  Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
1 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
2 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người
3 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Hỗ trợ ăn trưa đối với em mẫu giáo
IV GIAO THÔNG VẬN TẢI
  Cấp tỉnh
  Lĩnh vực đường bộ
1 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác
2 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác
3 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác
4 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Gia hạn Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác
V TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Cấp tỉnh
  Lĩnh vực môi trường
1 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
VI THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
  Cấp tỉnh
  Lĩnh vực bưu chính
1 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
IX Y TẾ
  Cấp tỉnh
  Lĩnh vực Dược
1 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
2 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
3 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc
4 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Cấp lại Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
5 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Điều chỉnh nội dung thông tin thuốc đã được cấp Giấy xác nhận thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
6 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước
 
8. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện nhiệm vụ.
 
9. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo Quyết định 127/QĐ-STTTT ngày 17/5/2019 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông:
Số
TT
Tên gói thầu
Giá
 gói thầu (ngàn đồng)
Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1 Xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4    1.316.874
 
Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2019 Đấu thầu rộng rãi qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Tháng 6/2019 Hợp đồng trọn gói 150 ngày
2  
Giám sát thực hiện gói thầu: Xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
29.883    
Chỉ định thầu rút gọn
  Tháng 6/2019   Theo thời gian thực hiện gói thầu (1)
  Cộng 1.346.757            
Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm bốn mươi sáu triệu, bảy trăm năm mươi bảy ngàn đồng.
10. Thông báo mời thầu số 20190608608 đăng ngày 06/6/2019 trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia.
11. Tổ giúp việc:
Theo Quyết định số 20/QĐ-STTTT ngày 22/01/2019 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai  
       1-.Bà: Ông Đặng Quang Khanh - Phó Giám đốc Sở  làm Tổ trưởng;
2- Bà: Trần Thị Huệ - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính làm thành viên;
3- Ông: Phan Đình Hiếu - Trưởng phòng Công nghệ thông tin làm thành viên;
4- Bà: Trần Thị Như Ý – Phụ trách Kế toán làm thành viên;
5- Bà: Huỳnh Thị Xuân Hà - Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính làm thành viên kiêm Thư ký Tổ giúp việc;
6- Ông: Huỳnh Ngọc Thạch - Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính làm thành viên.
7- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Quyên  – Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin làm thành viên.
8- Bà: Nguyễn Nam Phương - Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin làm thành viên.
9- Ông: Nguyễn Văn Huỳnh – Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai) làm thành viên.
10- Ông: Nguyễn Khương Duy – Phó Trưởng phòng Đào tạo - Ứng dụng Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai) làm thành viên.
12. Kết quả lựa chọn nhà thầu: Theo Quyết định số 154/QĐ-STTTT ngày 10/7/2019
Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần công nghệ Tâm Hợp Nhất (địa chỉ: Tầng 7, Công viên phần mềm Đà Nẵng, số 02 Quang Trung, TP Đà Nẵng).
Giá trị trúng thầu1.310.650.000 đồng  (Một tỷ, ba trăm mười triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng chẵn)..
Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần).