CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Nhiệm vụ: Xây dựng Pa nô tuyên truyền bảo vệ biên giới

Nhiệm vụ: Xây dựng Pa nô tuyên truyền bảo vệ biên giới

Ngày đăng bài: 02/10/2018
1. Tên công trình:          Panô tuyên truyền bảo vệ biên giới.
2. Loại, cấp, quy mô công trình: Cấp tỉnh.
3. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 02693. 717.565
 4. Đơn vị lập thiết kế và dự toán xây dựng: Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng công trình Gia Khánh tại Gia Lai.
5. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: Xây dựng 02 cụm Pa nô tuyên truyền bảo vệ biên giới tại xã Ia Puch, huyện Chư Prông và xã Ia O, huyện Ia Grai đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền các tuyến biên giới Việt Nam- Campuchia nhằm thúc đẩy, tăng cường mối quan hệ hòa bình, hữu nghị cùng hợp tác và phát triển với các nước láng giềng đồng thời góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại.
6. Địa điểm thực hiện công trình:
- Xã Ia Puch, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai;
- Xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.
7. Tổng giá trị dự toán xây dựng công trình (02 cụm Panô): 475.000.000 đồng  (Bốn trăm bảy mươi lăm triệu đồng chẵn)
8. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định 112/QĐ-STTTT ngày 02/10/2018 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (tải Quyết định tại đây)
 
Số
TT
Tên gói thầu Giá gói thầu (ngàn đồng) Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Ph/ thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1 Xây dựng cụm Pa nô tuyên truyền bảo vệ biên giới tại xã Ia Puch, huyện Chư Prông và xã Ia O, huyện Ia Grai 422.746 Nguồn vốn sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2018 Chỉ định thầu rút gọn  
Một giai đoạn một túi hồ sở
Tháng 10/
2018
Hợp đồng trọn gói 45 ngày
2 Giám sát thi công xây dựng cụm Pa nô tuyên truyền bảo vệ biên giới tại xã Ia Puch, huyện Chư Prông và xã Ia O, huyện Ia Grai 13.417 Chỉ định thầu rút gọn  
Một giai đoạn một túi hồ sở
Tháng 10/
2018
Hợp đồng trọn gói Theo thời gian gói thầu (1)
Cộng 436.163            

9. Tổ giúp việc để triển khai nhiệm vụ: “Chi hoạt động về thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở” (Theo Quyết định 69/QĐ-STTTT ngày 27/4/2018 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai)
1. Bà: Lê Thị Thu Hương – Phó Giám đốc Sở làm Tổ trưởng Tổ giúp việc;
2. Bà: Trần Thị Huệ - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính làm thành viên;
3. Bà: Nguyễn Thanh Lan – Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Thông tin, Báo chí và Xuất bản làm thành viên;
4. Bà: Trần Thị Như Ý – Kế toán Trưởng làm thành viên;
5. Ông Nguyễn Tiến Mạnh – Chuyên viên chính phòng Thông tin, Báo chí và Xuất bản làm thành viên;
6. Bà: Hà Thị Hải Yến - Chuyên viên phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản làm thành viên;
7. Bà: Huỳnh Thị Xuân Hà – Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính làm thành viên.