CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Nhiệm vụ “Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 28/2018/QĐ-

Nhiệm vụ “Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg”

Ngày đăng bài: 06/03/2019
1. Tên nhiệm vụ: Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg.
2. Tổng dự toán của nhiệm vụ409.000.000 đồng (Bốn trăm lẻ chín triệu đồng chẵn).
3. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
4. Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2019.
5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019.
6. Địa điểm thực hiện nhiệm vụ: Ủy ban nhân dân 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai, 20 đơn vị Sở ngành
Ngoài các đơn vị nêu trên, khi đơn vị trúng thầu thực hiện, sẽ đề nghị hỗ trợ việc cập nhật, cài đặt cho các đơn vị khác có triển khai phần mềm QLVB&ĐH trên địa bàn tỉnh Gia Lai (các đơn vị trực thuộc Sở, ban, ngành và UBND các xã thuộc các huyện).
7. Quy mô nhiệm vụ:
- Nâng cấp phần mềm QLVB&ĐH trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
- Cập nhật phần mềm đã nâng cấp cho 37 đơn vị trên địa bàn tỉnh (20 đơn vị Sở ngành, 17 huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Gia Lai).
- Hướng dẫn cho bộ phận Văn thư và quản trị phần mềm tại các đơn vị.
- Chuyển giao công nghệ cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông):
8. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện nhiệm vụ.
9. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo Quyết định 53/QĐ-STTTT ngày 05/3/2019 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
 
Số
TT
Tên gói thầu Giá
 gói thầu (đồng)
Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1 Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg  
408.727.994
 
 
 
Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2019 Chỉ định thầu rút gọn Tháng 3/2019 Hợp đồng trọn gói 150 ngày
  Cộng 408.727.994          
        Bằng chữ: Bốn trăm lẻ tám triệu, bảy trăm hai mươi bảy ngàn, chín trăm chín mươi bốn đồng.
10. Tổ giúp việc: Theo Quyết định số 20/QĐ-STTTT ngày 22/01/2019 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai  
1-.Ông: Đặng Quang Khanh - Phó Giám đốc Sở  làm Tổ trưởng;
2- Bà: Trần Thị Huệ - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính làm thành viên;
3- Ông: Phan Đình Hiếu - Trưởng phòng Công nghệ thông tin làm thành viên;
4- Bà: Trần Thị Như Ý – Phụ trách Kế toán làm thành viên;
5- Bà: Huỳnh Thị Xuân Hà - Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính làm thành viên kiêm Thư ký Tổ giúp việc;
6- Ông: Huỳnh Ngọc Thạch - Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính làm thành viên.
7- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Quyên  – Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin làm thành viên.
8- Bà: Nguyễn Nam Phương - Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin làm thành viên.
9- Ông: Nguyễn Văn Huỳnh – Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai) làm thành viên.
10- Ông: Nguyễn Khương Duy – Phó Trưởng phòng Đào tạo - Ứng dụng Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai) làm thành viên.

10. ​Kết quả lựa chọn nhà thầu:
- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Công nghệ Tâm Hợp Nhất (địa chỉ: Tầng 7, công viên phần mềm Đà Nẵng – Số 02 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng).
- Giá trị trúng thầu: 408.727.000 đồng (Bốn trăm lẻ tám triệu, bảy trăm hai mươi bảy ngàn đồng). Giá hợp đồng bao gồm thuế, chi phí vận chuyển giao hàng và các chi phí khác. 
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần).