CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Nhiệm vụ: Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; triển khai phần mềm Quản lý văn bản và điề

Nhiệm vụ: Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; triển khai phần mềm Quản lý văn bản và điều hành cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp Sở tỉnh Gia Lai năm 2018.

Ngày đăng bài: 10/08/2018
1. Tên Nhiệm vụ: Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; triển khai phần mềm Quản lý văn bản và điều hành cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp Sở tỉnh Gia Lai năm 2018.
2. Tổng mức đầu tư: 1.028.000.000 đồng (Một tỷ, không trăm hai mươi tám triệu đồng chẵn).
3. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
4. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước (Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2018).
5. Thời gian thực hiện: Năm 2018.
6. Nội dung đầu tư:
- Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành theo Công văn Công văn số 4089/VPCP-TTĐT. Đồng thời, cài đặt phiên bản phần mềm được nâng cấp cho các đơn vị đang sử dụng.
- Nâng cấp thiết bị máy chủ vận hành phần mềm Quản lý văn bản và điều hành cho các đơn vị chủ quản để đảm bảo hoạt động cho hệ thống của đơn vị chủ quản và các đơn vị trực thuộc.
- Cung cấp thiết bị quét (scanner) văn bản cho các đơn vị trực thuộc để phục vụ hoạt động của phần mềm Quản lý văn bản và điều hành.
- Đào tạo và hỗ trợ sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành cho người dùng của các đơn vị được triển khai.
7. Địa điểm đầu tư:
- Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp Pháp lý Nhà nước; Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh, Trung tâm Ngoại ngữ Tin học tỉnh; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma tuý, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp , Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai - Kon Tum, Thư viện tỉnh Gia Lai, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Du lịch, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao
8. Hiệu quả đạt được
Việc nâng cấp và triển khai mở rộng hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành cho các đơn vị trực thuộc sẽ tăng cường việc gửi nhận liên thông văn bản điện tử được trao đổi qua môi trường mạng, qua đó tiết kiệm được chi phí và thời gian trao đổi sau khi ban hành so với sử dụng văn bản giấy. Đồng thời, nâng cao hiệu quả xử lý công việc của các đơn vị trực thuộc.
9. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Số
TT
Tên gói thầu Giá gói thầu (đồng) Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Ph/ thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1 Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; triển khai phần mềm Quản lý văn bản và điều hành đến đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp Sở 708.643.620
 
Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2018 Chỉ định thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ Tháng 7/2018   90 ngày
2 Cung cấp thiết bị phần cứng 293.414.000
 
Chào hàng cạnh tranh  
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Tháng 9/2018 Hợp đồng trọn gói 45 ngày
3 Giám sát thi công gói thầu: Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; triển khai phần mềm Quản lý văn bản và điều hành đến đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp Sở 16.081.250 Chỉ định thầu  
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Tháng 8/2018 Hợp đồng trọn gói Theo thời gian gói thầu số (1)
4 Giám sát thi công gói thầu: cung cấp thiết bị phần cứng 2.106.713 Chỉ định thầu  
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Tháng 10/2018 Hợp đồng trọn gói Theo thời gian gói thầu số (2)
Cộng 1.020.245.582            
Bằng chữ:  Một tỷ, không trăm hai mươi triệu. hai trăm bốn mươi lăm ngàn, năm trăm tám mươi hai đồng.
10. Tổ giúp việc theo Quyết định số 56/QĐ-STTTT ngày 13/4/2018 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
1. Bà: Lê Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Sở  làm Tổ trưởng;
2. Bà: Trần Thị Huệ - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính làm thành viên;
3. Ông: Phan Đình Hiếu - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Công nghệ thông tin làm thành viên;
4. Bà: Huỳnh Thị Xuân Hà – Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính làm thành viên kiêm Thư ký Tổ giúp việc;
5. Bà: Trần Thị Như Ý - Kế toán trưởng làm thành viên;
6. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Quyên  – Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin làm thành viên.
7. Bà: Nguyễn Nam Phương - Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin làm thành viên.
8. Ông: Nguyễn Văn Huỳnh - Chuyên viên phòng Tổng hợp Trung tâm Công
nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai làm thành viên.