CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Nhiệm vụ: Nâng cấp phần mềm Một cửa điện tử liên thông tỉnh Gia Lai giải quyết lĩnh vực đất đai

Nhiệm vụ: Nâng cấp phần mềm Một cửa điện tử liên thông tỉnh Gia Lai giải quyết lĩnh vực đất đai

Ngày đăng bài: 19/03/2019

1. Tên nhiệm vụ: Nâng cấp phần mềm Một cửa điện tử liên thông tỉnh Gia Lai giải quyết lĩnh vực đất đai.

2. Tổng dự toán của nhiệm vụ:  1.279.595.000 đồng

          (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm bảy mươi chín triệu, năm trăm chín mươi lăm ngàn đồng chẵn)
3. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
4. Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2019.
5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019.
6. Địa điểm thực hiện nhiệm vụ:
- 17 chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố.
- 17 UBND cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp& Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai.
- 222 UBND cấp xã.
- 17 Chi cục thuế cấp huyện.
7. Mục tiêu:
Mục tiêu tổng quát

Tin học hóa các quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai nhằm hỗ trợ giải quyết hồ sơ, theo dõi tiến độ phối hợp, giải quyết hồ sơ giữa các đơn vị
Mục tiêu cụ thể

  • Nâng cấp chức năng phần mềm “Một cửa điện tử dùng chung” trong lĩnh vực đất đai.

  • Cài đặt, cấu hình phần mềm nâng cấp cho các đơn vị thực hiện

  • Đào tạo vận hành cho các đối tượng tham gia vận hành phần mềm của các đơn vị thực hiện

  • Triển khai cho các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các Huyện sử dụng hệ thống phần mềm Một cửa điện tử của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

8. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện nhiệm vụ.
9. Tổ giúp việc: Theo Quyết định số 20/QĐ-STTTT ngày 22/01/2019 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai  
1- Ông: Đặng Quang Khanh - Phó Giám đốc Sở  làm Tổ trưởng;
2- Bà: Trần Thị Huệ - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính làm thành viên;
3- Ông: Phan Đình Hiếu - Trưởng phòng Công nghệ thông tin làm thành viên;
4- Bà: Trần Thị Như Ý – Phụ trách Kế toán làm thành viên;
5- Bà: Huỳnh Thị Xuân Hà - Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính làm thành viên kiêm Thư ký Tổ giúp việc;
6- Ông: Huỳnh Ngọc Thạch - Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính làm thành viên.
7- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Quyên  – Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin làm thành viên.
8- Bà: Nguyễn Nam Phương - Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin làm thành viên.
9- Ông: Nguyễn Văn Huỳnh – Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai) làm thành viên.
10- Ông: Nguyễn Khương Duy – Phó Trưởng phòng Đào tạo - Ứng dụng Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai) làm thành viên.


10. Kết quả lựa chọn nhà thầu: Theo Quyết định số 125/QĐ-STTTT ngày 16/5/2019
Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần công nghệ Tâm Hợp Nhất (địa chỉ: Tầng 7, Công viên phần mềm Đà Nẵng, số 02 Quang Trung, TP Đà Nẵng).
Giá trị trúng thầu: 1.244.000.000 đồng (Một tỷ, hai trăm bốn mươi bốn triệu đồng chẵn).
Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần).