CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Nhiệm vụ: Giảm nghèo về thông tin năm 2018.

Nhiệm vụ: Giảm nghèo về thông tin năm 2018.

Ngày đăng bài: 02/04/2018
1. Tên Nhiệm vụ: Giảm nghèo về thông tin năm 2018.
2. Tổng mức kinh phí: 1.097.000.000 đồng (Một tỷ, không trăm chín mươi bảy triệu đồng chẵn)
3. Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
4. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh đối ứng.
5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018.
6. Phạm vi: Thực hiện nhiệm vụ "Giảm nghèo về thông tin năm 2018 (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018).
7. Quy mô nhiệm vụ: Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông tại cơ sở (ưu tiên cán bộ thôn, làng thuộc các xã của tỉnh Gia Lai); Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại UBND các xã Kon Pne, Đak Rong (Kbang); xã Yang Nam, Đăk Kơ Ning (Kông Chro).
8. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 48/QĐ-STTTT ngày 02/4/2018 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
Số
TT
Tên gói thầu Giá gói thầu
(Ngàn đồng)
Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Ph/ thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1 Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông tại cơ sở. 224.835 Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh đối ứng Chỉ định thầu rút gọn Một giai đoạn một túi
hồ sơ
Tháng 4/2018 Hợp đồng trọn gói 60 ngày
2 Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại xã. 676.560 Chỉ định thầu rút gọn Một giai đoạn một túi
hồ sơ
Tháng 4/2018 Hợp đồng trọn gói 30 ngày
Cộng 901.395            
 
 9. Tổ giúp việc để triển khai nhiệm vụ: “Giảm nghèo về thông tin năm 2018”, gồm các ông, bà có tên sau đây:­­­­ (Quyết định 20/QĐ-STTTT ngày 05/02/2018 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai)
1. Bà: Lê Thị Thu Hương – Phó Giám đốc Sở làm Tổ trưởng Tổ giúp việc;
2. Bà: Trần Thị Huệ - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính làm thành viên;
3. Bà: Nguyễn Thanh Lan – Phó Trưởng phòng Thông tin, Báo chí và Xuất bản làm thành viên;
4. Bà: Trần Thị Như Ý – Kế toán trưởng làm thành viên;
5. Bà: Hà Thị Hải Yến - Chuyên viên phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản làm thành viên;
6. Bà: Huỳnh Thị Xuân Hà – Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính làm thành viên kiêm thư ký Tổ giúp việc.