CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Nhiệm vụ: Chi hoạt động về thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở

Nhiệm vụ: Chi hoạt động về thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở

Ngày đăng bài: 11/04/2019
1. Tên công trình: Panô tuyên truyền bảo vệ biên giới.
2. Loại, cấp, quy mô công trình: Công trình dân dụng, cấp công trình cấp III.
3. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 02693. 717.565
4. Địa điểm xây dựng:
    - Xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai;
    - Xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.
5.Tổng giá trị dự toán xây dựng công trình (02 cụm Panô): 475.000.000 đồng  (Bốn trăm bảy mươi lăm triệu đồng chẵn)
6. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn sự nghiệp Văn hóa thông tin năm 2019.
7. Đơn vị lập thiết kế và dự toán xây dựng: Công ty TNHH  Đầu tư và Xây dựng An Lộc Tiến.
8. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 44/QĐ-SKHĐT  ngày 11/4/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Pa no tuyên truyền bảo vệ biên giới.
9. Tổ giúp việc triển khai nhiệm vụ: “Chi hoạt động về thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở” (Quyết định số 24/QĐ-STTTT ngày 22/01/2019 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai)
1. Bà: Lê Thị Thu Hương – Phó Giám đốc Sở làm Tổ trưởng Tổ giúp việc;
2. Bà: Trần Thị Huệ - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính làm thành viên;
3. Bà: Nguyễn Thanh Lan – Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản làm thành viên;
4. Bà: Trần Thị Như Ý – Phụ trách Kế toán làm thành viên;
5. Ông: Nguyễn Tiến Mạnh – Chuyên viên chính phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản làm thành viên kiêm Thư ký Tổ Giúp việc;
6. Bà: Lê Vân Anh - Chuyên viên phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản làm thành viên;
7. Bà: Hà Thị Hải Yến - Chuyên viên phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản làm thành viên;
8. Bà: Huỳnh Thị Xuân Hà – Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính làm thành viên.
 
10. Kết quả lựa chọn nhà thầu:
10.1. Gói thầu: “Xây dựng cụm Pa nô tuyên truyền bảo vệ biên giới tại xã Ia Nan, huyện Đức Cơ và xã Ia Chía, huyện Ia Grai”, với những nội dung sau:
- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH một thành viên Mỹ thuật – Quảng cáo Hồ Xuân Thu (địa chỉ: 31a Ama Quang, thành phố Pleiku, Gia Lai).
        - Giá trị trúng thầu: 422.746.000 đồng (Bốn trăm hai mươi hai triệu, bảy trăm bốn mươi sáu nghìn đồng chẵn); đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển giao hàng, chi phí bảo hiểm hàng hóa trước khi bàn giao và các chi phí khác (nếu có).
-  Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 ngày, kể từ ngày khởi công (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ).
-  Địa điểm xây dựng: Xã Ia Nan, huyện Đức Cơ và xã Ia Chía, huyện Ia Grai thuộc tỉnh Gia Lai.
10.2. Gói thầu: Tư vấn giám sát:  “Xây dựng cụm Pa nô tuyên truyền bảo vệ biên giới tại xã Ia Nan, huyện Đức Cơ và xã Ia Chía, huyện Ia Grai” Công trình: “Pa nô tuyên truyền bảo vệ biên giới”:
- Đơn vị trúng thầu: (Địa chỉ: Tầng 03, 60-62 Nguyễn Lương Bằng - TP. Pleiku - tỉnh Gia Lai).
           - Giá trị trúng thầu:  13.418.000 đồng.  (Bằng chữ: Mười ba triệu, bốn trăm mười tám nghìn đồng chẵn) đã bao gồm thuế và các chi phí khác.
        - Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
           - Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ thực hiện Hợp đồng số 22/HĐ-STTTT ngày 26/4/2019 giữa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai và Công ty TNHH một thành viên mỹ thuật – quảng cáo Hồ Xuân Thu về thực hiện gói thầu “Xây dựng cụm Pa nô tuyên truyền bảo vệ biên giới tại xã Ia Nan, huyện Đức Cơ và xã Ia Chía, huyện Ia Grai”(tối đa 75 ngày kể từ ngày khởi công, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ).
- Địa điểm giám sát:  Xã Ia Nan, huyện Đức Cơ và xã Ia Chía, huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai.