CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành

Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành

Ngày đăng bài: 04/01/2018
Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp Sở tỉnh Gia Lai năm 2017.
I/ Thông tin chung:
1.   Nhiệm vụ thực hiện: Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp Sở tỉnh Gia Lai năm 2017.
2.   Tên Chủ đầu tư : Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
3.   Nội dung thực hiện: 
           a) Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành theo hướng tách đơn vị trực thuộc sở ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện như một đơn vị độc lập;
           b) Triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp Sở tỉnh Gia Lai năm 2017.
4. Tổng kinh phí:  729.345.000 đồng (Bảy trăm hai mươi chín triệu, ba trăm bốn mươi lăm ngàn đồng chẵn chẵn).
5. Nguồn vốn thực hiện: Nguồn sự nghiệp kinh tế được cấp năm 2017.
6. Thời gian thực hiện: Năm 2017
II/ Tổ giúp việc:
1. Ông: Ngô Hữu Công - Phó Giám đốc Sở  làm Tổ trưởng;
2. Bà: Trần Thị Huệ - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính làm thành viên;
3. Ông: Phan Đình Hiếu - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Công nghệ thông tin làm thành viên;
4. Bà: Nguyễn Thị Như Hiền – Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính làm thành viên kiêm Thư ký Tổ giúp việc;
5. Bà: Trần Thị Như Ý - Kế toán trưởng làm thành viên;
6. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Quyên  – Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin làm thành viên.