CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > GÓI THẦU: “MUA SẮM ĐẦU THU TRUYỀN HÌNH SỐ” THUỘC HẠNG MỤC: “MUA SẮM ĐẦU THU TRUYỀN HÌNH SỐ VÀ CÁC N

GÓI THẦU: “MUA SẮM ĐẦU THU TRUYỀN HÌNH SỐ” THUỘC HẠNG MỤC: “MUA SẮM ĐẦU THU TRUYỀN HÌNH SỐ VÀ CÁC NỘI DUNG KHÁC PHỤC VỤ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN DẪN, PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI”

Ngày đăng bài: 30/12/2020
Gói thầu: "Mua sắm đầu thu truyền hình số"
1. Tên Hạng mục:  “Mua sắm đầu thu truyền hình số và các nội dung khác phục vụ công tác triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai”
2. Tổng dự toán của Hạng mục:  5.287.260.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, hai trăm tám mươi bảy triệu, hai trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn).
3. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
4. Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2020.
5. Thời gian thực hiện: Năm 2020.
6. Địa điểm thực hiện nhiệm vụ: Cấp đầu thu truyền hình số cho hộ gia đình có người thuộc các đối tượng chính sách xã hội tại 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
7. Quy mô nhiệm vụ: Mua sắm đầu thu truyền hình số cấp cho các hộ gia đình có người thuộc đối tượng chính sách xã hội đủ điều kiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo danh sách được phê duyệt tại Quyết định số 135/QĐ-STTTT ngày 01/6/2020 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Danh sách các hộ gia đình có người thuộc đối tượng chính sách xã hội đủ điều kiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh Gia Lai, trong đó:
Số
TT
Loại đầu thu Đơn vị
tính
Số lượng (đầu thu)
Hộ người có công Hộ bảo trợ xã hội Tổng cộng
1 Đầu thu truyền hình số mặt đất Bộ 1.955 2.515 4.470
2 Đầu thu truyền hình số vệ tinh Bộ 971 1.807 2.778
  Tổng cộng   2.926 4.322 7.248
8. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện nhiệm vụ.
9. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo Quyết định số 164/QĐ-STTTT ngày 13/7/2020 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Số
TT
Tên gói thầu Giá gói thầu
 (ngàn đồng)
Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương
thức lựa chọn nhà thầu
Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1 Mua sắm đầu thu truyền hình số 5.287.260 Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2020 Đấu thầu rộng rãi qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý III năm 2020 Hợp đồng trọn gói 75
ngày
Cộng 5.287.260            
 

 
Bằng chữ: (Năm tỷ, hai trăm tám mươi bảy triệu, hai trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn).
10. Tổ giúp việc: Theo Quyết định số 20/QĐ-STTTT ngày 22/11/2020 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai  
1- Bà: Lê Thị Thu Hương – Phó Giám đốc Sở làm Tổ trưởng Tổ giúp việc;
2- Ông: Nguyễn Văn Minh - Trưởng phòng Bưu chính – Viễn thông làm thành viên;
3- Bà: Lê Vân Anh – Phó Trưởng phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản làm thành viên;
4- Ông: Đinh Thế Danh – Chuyên viên phòng Bưu chính – Viễn thông làm thành viên kiêm Thư ký Tổ giúp việc;
5- Bà: Trần Thị Lan Xuân – Chuyên viên phòng Bưu chính – Viễn thông làm thành viên;
6- Bà: Trần Nguyễn Thương Nghị – Chuyên viên phòng Bưu chính – Viễn thông làm thành viên;
7- Bà: Trần Thị Như Ý – Phụ trách kế toán Sở làm thành viên;
8- Bà: Lê Thị Quế - Chuyên viên phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản làm thành viên;
9- Bà: Hà Thị Hải Yến - Chuyên viên phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản làm thành viên;
10- Bà: Huỳnh Thị Xuân Hà – Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính làm thành viên;
11- Ông: Huỳnh Ngọc Thạch - Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính làm thành viên.
12- Ông: Đặng Xuân Hớn - Chuyên viên phòng Thanh tra làm thành viên.
10. ​Kết quả lựa chọn nhà thầu:
- Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh HN Dotnet – X Media
+ Thành viên liên danh thứ 1: Công ty TNHH Một Thành Viên HN Dotnet; địa chỉ: 134 Quyết Tiến, tổ 5, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
+ Thành viên liên danh thứ 2: Công ty cổ phần thương mại X Media; địa chỉ: 031 đường Lê Lai, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
- Giá trị trúng thầu: 5.204.880.000 đồng (Năm tỷ, hai trăm lẻ bốn triệu, tám trăm tám mươi ngàn đồng). (Giá đề nghị trúng thầu đã bao gồm phí, lệ phí, chi phí vận chuyển giao hàng, chi phí bảo hiểm hàng hóa trước khi giao hàng, chi phí lắp đặt và các chi phí khác).
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 55 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần).