CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Dự án xây dựng hệ thống mạng diện rộng (WAN) tỉnh Gia Lai

Dự án xây dựng hệ thống mạng diện rộng (WAN) tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 12/09/2017

   1. Tên dự án: Dự án "Xây dựng hệ thống mạng diện rộng (WAN) tỉnh Gia Lai”.
     2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
    3. Mục tiêu của dự án: Kết nối hệ thống mạng nội bộ (mạng LAN) của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố với nhau; đồng thời kết nối các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh nhằm đảm bảo khả năng liên thông, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo tỉnh và trao đổi giữa các cơ quan hành chính với Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. Việc xây dựng mạng WAN nhằm mục đích ngăn chặn việc tấn công, các truy cập trái phép từ bên ngoài vào hệ thống máy tính của các cơ quan quản lý nhà nước để không bị lộ thông tin, dữ liệu của các đơn vị.
     4. Địa điểm thực hiện dự án:
     - 23 đơn vị cấp tỉnh: Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai; Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai; Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai; Sở Tài chính; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tư pháp; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông); Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông Vận tải; Sở Y tế; Sở Công Thương; Sở Nội vụ; Thanh tra tỉnh; Ban Dân tộc; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Gia Lai; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai;
     -  (bao gồm các phòng ban, UBND cấp xã thuộc UBND cấp huyện)
     5. Tổng mức đầu tư dự án: Tổng mức đầu tư:10.000.000.000đồng  ( Mười tỷ  đồng chẵn).
     6 . Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn).
     7. Thời gian thực hiện:  Năm 2016 - 2020.


 
     Ban quản lý dự án
     1. Bà: Lê Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Sở, Trưởng Ban quản lý Dự án;
     2. Bà: Trần Thị Huệ - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, thành viên;
     3. Ông: Phan Đình Hiếu - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Công nghệ thông tin, thành viên;
     4. Ông: Nguyễn Văn Minh – Phó Trưởng phòng Bưu chính Viễn thông, thành viên;
     5. Bà: Nguyễn Thị Như Hiền – Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, thành viên;
     6. Bà Trần Thị Như Ý - Kế toán trưởng, thành viên, kế toán Dự án;
     7. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Quyên  – Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin, thành viên.
     8. Ông: Nguyễn Hải Cường – Chuyên viên phòng Đào tạo - Ứng dụng – Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, thành viên;
     9. Ông: Trần Trung Khánh – Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin, thành viên.
    10. Bà: Huỳnh Thị Xuân Hà – Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính, thành viên kiêm Thư ký Ban Quản lý Dự án;