CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai

Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 05/01/2015
Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai

1/ Tên Dự án: Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai

2/ Cơ quan chủ quản và thực hiện Dự án: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

3/ Địa điểm thực hiện dự án: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

 4/ Kinh phí:   Tổng mức đầu tư: 29.199.862.000 đồng

Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ, một trăm chín mươi chín ngàn tám trăm sáu mươi hai ngàn đồng chẵn

5/ Thời gian thực hiện: Triển khai trong năm 2015-2017

6/  Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

Thông tin Ban quản lý dự án theo Quyết định số 130a/QĐ-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 02/11/2015 về việc kiện toàn Ban Quản lý Dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai:

1/ Ông Ngô Hữu Công - Phó Giám đốc Sở  làm Trưởng Ban;

2/Trần Thị Huệ - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, thành viên;

3/Nguyễn Thanh Thủy -  Chánh Văn phòng, thành viên;

4/ Ông Phan Đình Hiếu - Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin, thành viên;

5/Trần Thị Như Ý - Kế toán trưởng Sở làm kế toán Quản lý dự án;

6/Mang Thị Phương Dung – Kế toán Trung tâm CNTT&TT làm kế toán Quản lý dự án.

7/Nguyễn Nam Phương - Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin, thành viên;

8/ Nguyễn Thị Như Hiền – Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, thành viên kiêm Thư ký dự án;