CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Dự án: Xây dựng mô hình "một cửa điện tử" dùng chung trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Dự án: Xây dựng mô hình "một cửa điện tử" dùng chung trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 31/10/2013
Xây dựng mô hình "một cửa điện tử" dùng chung trên địa bàn tỉnh Gia Lai

1/ Tên Dự án: Xây dựng mô hình "một cửa điện tử" dùng chung trên địa bàn tỉnh Gia Lai

2/ Cơ quan chủ quản và thực hiện Dự án: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

3/ Địa điểm thực hiện dự án:

Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, Văn phòng UBND huyện Kbang, Văn phòng UBND huyện Chư Prông, Văn phòng UBND huyện Đak Pơ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) tỉnh Gia Lai.

4/ Kinh phí:   

Tổng mức đầu tư: 3.432.000.000 đồng

Bằng chữ: Ba tỷ bốn trăm ba mươi hai  triệu đồng chẵn

5/ Thời gian thực hiện: Triển khai trong năm 2013

6/  Nguồn vốn: Nguồn Quản lý hành chính năm 2013.