CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Dự án Xây dựng mô hình "một cửa điện tử" dùng chung trên địa bàn tỉnh Gia Lai (giai đoạn 3)

Dự án Xây dựng mô hình "một cửa điện tử" dùng chung trên địa bàn tỉnh Gia Lai (giai đoạn 3)

Ngày đăng bài: 09/01/2015
 Xây dựng mô hình "một cửa điện tử" dùng chung trên địa bàn tỉnh Gia Lai (giai đoạn 3)

1/ Tên Dự án: Xây dựng mô hình "một cửa điện tử" dùng chung trên địa bàn tỉnh Gia Lai (giai đoạn 3)

2/ Cơ quan chủ quản và thực hiện Dự án: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

3/ Địa điểm thực hiện dự án:Dự kiến triển khai tại UBND các huyện, thị xã.

4/ Kinh phí:   Tổng mức đầu tư: 3.240.000.000 đồng

Bằng chữ: Ba tỷ hai trăm bốn mươi triệu đồng chẵn

5/ Thời gian thực hiện: Triển khai trong năm 2015

6/  Nguồn vốn: Quản lý hành chính năm 2015.