CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Dự án: Xây dựng mô hình "một cửa điện tử" dùng chung trên địa bàn tỉnh Gia Lai (giai đoạn 2)

Dự án: Xây dựng mô hình "một cửa điện tử" dùng chung trên địa bàn tỉnh Gia Lai (giai đoạn 2)

Ngày đăng bài: 23/01/2014
Xây dựng mô hình "một cửa điện tử" dùng chung trên địa bàn tỉnh Gia Lai  (giai đoạn 2)

1/ Tên Dự án: Xây dựng mô hình "một cửa điện tử" dùng chung trên địa bàn tỉnh Gia Lai  (giai đoạn 2)

2/ Cơ quan chủ quản và thực hiện Dự án: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

3/ Địa điểm thực hiện dự án: Dự kiến triển khai tại UBND 05 huyện, thị xã (đang khảo sát để chọn các đơn vị đủ điều kiện để triển khai)

4/ Kinh phí:   Tổng mức đầu tư: 3.386.000.000 đồng

Bằng chữ: Ba tỷ ba trăm tám mươi sáu triệu đồng chẵn

5/ Thời gian thực hiện: Triển khai trong năm 2014

6/  Nguồn vốn: Quản lý hành chính năm 2014.

        Tổ giúp việc theo Quyết định số 07/QĐ-STTTT ngày 15/01/2014 về việc thành lập Tổ giúp việc dự án Xây dựng mô hình "một cửa điện tử" dùng chung trên địa bàn tỉnh Gia Lai (giai đoạn 2):

    1/ Ông Ngô Hữu Công Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu.

    2/ Bà Trần Thị Huệ – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, làm thành viên.

    3/ Bà Nguyễn Thanh Thủy – Chánh Văn phòng Sở, làm thành viên.

    5/ Ông Nguyễn Lê Hàm – Trưởng phòng Công nghệ thông tin, làm thành viên.

    6/ Ông Phan Đình Hiếu – Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin, làm thành viên.

    7/ Ông Trần Trung Khánh – Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin, làm thành viên.

    8/ Bà Trần Thị Như Ý – Kế toán Sở, làm thành viên.

    9/ Bà Huỳnh Thị Xuân Hà – Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính, làm thành viên kiêm thư ký.