CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Dự án: Triển khai mô hình “một cửa điện tử” dùng chung cho các Sở, ngành tỉnh Gia Lai.

Dự án: Triển khai mô hình “một cửa điện tử” dùng chung cho các Sở, ngành tỉnh Gia Lai.

Ngày đăng bài: 26/04/2016
Triển khai mô hình "một cửa điện tử" dùng chung cho các Sở, ngành tỉnh Gia Lai.

1. Tên Dự án:Triển khai mô hình "một cửa điện tử" dùng chung cho các Sở, ngành tỉnh Gia Lai.

2. Chủ đầu tư:Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

3. Đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH MTV Tư vấn giải pháp Công nghệ thông tin Toàn Cầu Xanh.

4. Mục tiêu của dự án: Dự án khi được triển khai hoàn thành sẽ hướng đến các mục tiêu:

- Tạo điều kiện để công dân từng bước chủ động thực hiện việc tra cứu thông tin hướng dẫn về thủ tục hành chính, tra cứu kết quả xử lý hồ sơ thông qua mạng máy tính các thiết bị chuyên dụng khác.

- Thực hiện nội dung đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Trung ương; hình thành tác phong làm việc mới, tin học hóa quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

- Nâng cao hiệu quả trong thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ cho công chức của các đơn vị, đồng thời nâng cao hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các đơn vị.

- Nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp, minh bạch hoá các thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước, đặc biệt đối với các thủ tục hành chính liên quan đến công dân.

5. Quy mô đầu tư:

- Tại 16 đơn vị sở, ngành thuộc UBND tỉnh: Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường (và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường); Sở Lao động, Thương binh và xã hội; Sở Công Thương; Sở Giao thông Vận tải; Sở Xây dựng; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng UBND tỉnh.

- Đối với Ban Dân tộc và Thanh tra tỉnh, năm 2015 chưa triển khai hệ thống "một cửa điện tử" tại 02 đơn vị này vì chưa có phòng 1 cửa và Thanh tra tỉnh chỉ có 01 thủ tục hành chính là giải quyết khiếu nại và tố cáo (còn nhiệm vụ tiếp công dân đã được tập trung ở Phòng tiếp công dân chung của tỉnh), còn Ban Dân tộc thì không có thủ tục hành chính.

6. Nội dung đầu tư:

a) Đầu tư hạ tầng kỹ thuật:

- Đối với máy chủ để cài đặt phần mềm cho các Sở, ngành: Tận dụng máy chủ đã đầu tư cho các Sở, ban ngành đã được đầu tư năm 2014 để triển khai.

- Mỗi đơn vị đầu tư tối thiểu các trang thiết bị như: Máy tính cá nhân, máy in 2 măt tự động, máy quét tốc độ cao (trên 40 trang/ phút) cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các Sở, ngành (một số đơn vị đã có nhưng do thiết bị đã lạc hậu, không thể sử dụng cho bộ phận một cửa).

b) Đầu tư nâng cấp phần mềm ứng dụng:

- Nâng cấp phần mềm "một cửa điện tử" (đã được đầu tư năm 2013 tại UBND cấp huyện): nâng cấp phân hệ liên thông hồ sơ thủ tục hành chính (liên thông cùng cấp và liên thông khác cấp trong địa bàn tỉnh Gia Lai); điều chỉnh lại cho phù hợp với cơ cấu, tổ chức; quy trình thủ tục của các Sở, ngành;

- Nâng cấp phần mềm tổng hợp thông tin một cửa (phần mềm thống kê tình trạng giải quyết thủ tục hành chính) đã được đầu tư năm 2014.

- Nâng cấp chức năng tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 (đối với các đơn vị có triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thì khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến thì hồ sơ sẽ tự động chuyển vào hệ thống một cửa điện tử) .

c) Nhập dữ liệu:

- Nhập thủ tục hành chính cho 16 đơn vị: Khoảng 1.080 thủ tục hành chính.

- Nhập thông tin người dùng, phòng ban... cho 16 đơn vị.

d) Đào tạo nhân lực vận hành hệ thống.

- Đào tạo quản trị hệ thống các nội dung: cài đặt hệ thống, cấu hình hệ thống, thiết lập các thông số cấu hình, cấu hình các chức năng, phân quyền cho người sử dụng đồng thời hỗ trợ cho cán bộ, công chức trong quá trình vận hành; thời gian đào tạo là 01 ngày.

- Đào tạo cho cán bộ một cửa; chuyên viên, lãnh đạo phòng tham gia giải quyết thủ tục hành chính; lãnh đạo đơn vị để duyệt hồ sơ, thủ tục hành chính các nội dung: giới thiệu về quy trình, quy tắc vận hành, hướng dẫn chi tiết từng chức năng của hệ thống...; thời gian đào tạo là 05 ngày.

- Đào tạo cho cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông để vận hành phần mềm tổng hợp thông tin xử lý hồ sơ thủ tục hành chính của tỉnh; thời gian đào tạo là 02 ngày.

e) Nâng cấp đường truyền Internet (thuê địa chỉ IP tĩnh) cho Sở Tài nguyên và Môi trường: Hiện nay, Văn phòng đăng ký đất đai và Sở Tài nguyên và Môi trường ở cách xa nhau (không nằm trong 1 trụ sở) nên việc kết nối từ Văn phòng đăng ký đất đai về Sở Tài nguyên và Môi trường không thể thực hiện qua mạng nội bộ (mạng LAN) mà phải thực hiện qua Internet. Mặt khác, đường truyền Internet từ Sở Tài nguyên và Môi trường tới Văn phòng đăng ký đất đai là chưa thể thực hiện do chưa có địa chỉ IP tĩnh. Do vậy, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị nâng cấp đường truyền Internet tại Sở Tài nguyên và Môi trường (thuê địa chỉ IP tĩnh) để thực hiện kết nối với Văn phòng đăng ký đất đai.

7. Tổng mức đầu tư dự án:

Tổng mức đầu tư :2.150.000.000 đồng

Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm bảy mươi lăm triệu, một trăm sáu mươi ba ngàn đồng.

8. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách tỉnh.

9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

10. Thời gian thực hiện: Năm 2015.

Thông tin Ban quản lý dự án theo Quyết định số 111/QĐ-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 13/10/2015 về việc kiện toàn Ban Quản lý Dự án Triển khai mô hình "một cửa điện tử" dùng chung cho các Sở, ngành tỉnh Gia Lai:

1/ Ông Ngô Hữu Công - Phó Giám đốc Sở  làm Trưởng Ban;

2/ Bà Trần Thị Huệ - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, thành viên;

3/ Bà Nguyễn Thanh Thủy -  Chánh Văn phòng, thành viên;

4/ Ông Phan Đình Hiếu - Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin, thành viên;

5/ Bà Mang Thị Phương Dung – Kế toán Trung tâm CNTT&TT làm kế toán Quản lý dự án.

6/ Bà Nguyễn Thị Như Hiền – Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, thành viên kiêm Thư ký dự án;

7/ Ông Trần Trung Khánh – Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin, thành viên;

8/ Bà Nguyễn Nam Phương, Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin, thành viên.

9/ Ông Nguyễn Văn Minh- Phó Trưởng phòng Bưu chính Viễn thông, thành viên

10/ Ông Đinh Thế Danh - chuyên viên phòng Bưu chính Viễn thông, thành viên.