CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vù

Dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới tỉnh Gia Lai năm 2012

Ngày đăng bài: 03/10/2012
Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới tỉnh Gia Lai năm 2012.

1.Tên dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới tỉnh Gia Lai năm 2012.

2. Cơ quan chủ quản và thực hiện dự án: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

3.Địa điểm thực hiện:

                        Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện KBang, huyện Krông Pa;

                        Đài Truyền thanh các xã : Ia Lâu, Ia O huyện Chư Prông,

                        Đăk KơNing, Đăk Pling huyện Kông Chro 

4. Loại dự án: Đầu tư mới.

5. Kinh phí đầu tư:

                        Tổng mức đầu tư : 3.437.000.000 đồng

                        (Bằng chữ: Ba tỷ bốn trăm ba mươi bảy triệu đồng )

6.Thời gian thực hiện: Năm 2012

7. Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia "Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo".