CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Nhiệm vụ: Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành theo quy định về lưu trữ điện tử và phát tr

Nhiệm vụ: Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành theo quy định về lưu trữ điện tử và phát triển phiên bản dành cho thiết bị di động.

Ngày đăng bài: 05/02/2020
1. Tên nhiệm vụ: Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành theo quy định về lưu trữ điện tử và phát triển phiên bản dành cho thiết bị di động.
2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
 
3. Mục tiêu đầu tư: Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành đáp ứng các yêu cầu quy định về công tác lưu trữ điện tử của Bộ Nội vụ. Hỗ trợ lãnh đạo, chuyên viên của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai xử lý văn bản và điều hành công việc trên các thiết bị di động thông minh. Xây dựng các phiên bản ứng dụng hệ thống Quản lý văn bản và điều hành tỉnh Gia Lai trên các hệ điều hành iOS và Android để thuận tiện cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh xử lý văn bản, ký số trên thiết bị di động thông minh.
4. Địa điểm đầu tư: Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành.
5. Tổng dự toán:  3.045.168.000 đồng (Ba tỷ, không trăm bốn mươi lăm triệu,một trăm sáu mưới tám ngàn đồng chẵn).
6. Hình thức đầu tư: Đầu tư mới, nâng cấp
7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.
8. Thời gian thực hiện: Năm 2020
9. Hình thức quản lý nhiệm vụ:  Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án
10. Ban quản lý dự án: Theo Quyết định số 78/QĐ-STTTT ngày 09/4/2020 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
11. Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần Công nghệ Tâm Hợp Nhất (địa chỉ: Tầng 07, Công viên phần mềm Đà Nẵng, số 02 Quang Trung, TP Đà Nẵng).
12. Giá trị trúng thầu: 2.792.990.000 đồng (Hai tỷ, bảy trăm chín mươi hai triệu, chín trăm chín mươi ngàn đồng). Mức giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan khác.
13. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
14. Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần).