CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Nhiệm vụ: Nâng cấp các hệ thống dùng chung để xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Gia L

Nhiệm vụ: Nâng cấp các hệ thống dùng chung để xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Gia Lai (LGSP) phục vụ Chính quyền điện tử.

Ngày đăng bài: 02/01/2020

1. Tên nhiệm vụ: Nâng cấp các hệ thống dùng chung để xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Gia Lai (LGSP) phục vụ Chính quyền điện tử.
2. Cơ quan tư vấn xây dựng nhiệm vụ: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng (Địa chỉ: 15 Quang Trung - P.Hải Châu 1 – Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng).
3. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
 


4. Mục tiêu, nhiệm vụ, kết quả đầu ra của nhiệm vụ
Mục tiêu chung
Đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.
Xây dựng phần mềm nền tảng Chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai nhằm tạo nền tảng để tích hợp và phát triển các thành phần CQĐT trên một hệ thống CQĐT đồng nhất về Công nghệ và Kiến trúc. Đáp ứng các nội dung xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp bộ, cấp tỉnh (LGSP) theo Thông tư 23/2018/TT-BTTTT ngày 28/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể
Xây dựng, cung cấp các dịch vụ nền tảng, các dịch vụ dùng chung và trục tích hợp liên thông ứng dụng LGSP nhằm:
Cung cấp các dịch vụ phần mềm dùng chung cho các ứng dụng trên hệ thống CQĐT tránh đầu tư lặp lại gây lãng phí và đồng nhất theo mô hình Kiến trúc CQĐT tỉnh đã phê duyệt.
Việc kết nối, liên thông, tích hợp quy trình, dữ liệu được thực hiện một cách đồng bộ, nâng cao hiệu quả về kinh tế.
Số đường, số chiều kết nối giảm đáng kể do các hệ thống thông tin chỉ cần kết nối với hệ thống LGSP ở trung tâm, khắc phục tình trạng kết nối chồng chéo, đan xen nhiều hệ thống.
Giảm thời gian xử lý các quy trình nghiệp vụ, tăng hiệu quả quản lý.
Kết nối liên thông đến hạ tầng NGSP cấp quốc gia. Kết quả đầu ra của nhiệm vụ
Xây dựng hệ thống nền tảng kết nối, chia sẻ các ứng dụng, dịch vụ phạm vi cấp tỉnh.
Xây dựng hệ thống giám sát, vận hành nền tảng chia sẻ dữ liệu (LGSP) để theo dõi hoạt động kết nối, chia sẻ dữ liệu từ các hệ thống thông tin trong tỉnh.
Xây dựng các nhóm dịch vụ dùng chung đảm bảo nhu cầu khai thác, chia sẻ các hệ thống thông tin trong tỉnh và các CSDL dùng chung. Tránh việc xây dựng trùng lặp giữa các đơn vị. Nâng cấp các hệ thống ứng dụng dùng chung hiện tại của tỉnh đảm bảo cho việc tích hợp trên nền tảng LGSP
5. Quy mô, địa điểm đầu tư
5.1. Đầu tư xây dựng các phần mềm nền tảng gồm:
+ Trục kết nối ESB.
+ Hệ thống nền tảng quản lý quy trình nghiệp vụ.
+ Hệ thống nền tảng xác thực tài khoản tập trung.
+ Hệ thống nền tảng dịch vụ dữ liệu.
+ Hệ thống nền tảng quản trị tài nguyên.
+ Hệ thống nền tảng quản lý giao diện lập trình ứng dụng (API).
+ Hệ thống nền tảng giám sát quy trình xử lý nghiệp vụ.
-  Đầu tư xây dựng các phần mềm vận hành:
+ Phần mềm quản lý, vận hành LGSP.
+ Phần mềm quản lý danh mục điện tử dùng chung. Các dịch vụ, phần mềm cần được đầu tư, nâng cấp để triển khai (deploy) trên trục ESB theo chuẩn. Các phần mềm sẽ gọi dịch vụ từ trục ESB (thành phần thuộc LGSP) thay vì gọi trực tiếp như hiện nay. Đồng thời để tích hợp với hệ thống đăng nhập một lần (SSO). Ngoài ra, đối với các dịch vụ nào cần công khai (public) ra bên ngoài thì cần deploy dịch vụ lên hệ thống API Manager. Một số chức năng của các phần mềm dùng chung liên quan đến sự thay đổi dịch vụ trên trục liên thông cần phải nâng cấp làm lại.
- Đầu tư xây dựng các phần mềm dịch vụ dùng chung:
+ Dịch vụ xác thực, cấp quyền người dùng tập trung.
+ Dịch vụ liên thông văn bản điện tử 4 cấp theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
+ Dịch vụ liên thông hồ sơ một cửa.
+ Dịch vụ liên thông hồ sơ dịch vụ công (DVC) trực tuyến với hệ thống phần mềm Một cửa điện tử.
+ Dịch vụ thanh toán điện tử.
+ Dịch vụ bưu chính công ích.
- Đầu tư nâng cấp các phần mềm dùng chung:
+ Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành.
+ Nâng cấp phần mềm Một cửa điện tử dùng chung.
+ Nâng cấp phần mềm Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.
5.2. Địa điểm thực hiện của nhiệm vụ:
- Các hệ thống phần mềm nền tảng, phần mềm vận hành, các dịch vụ dùng chung và Cổng dịch vụ công được cài đặt tập trung tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh Gia Lai (Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai).
- Các bản nâng cấp của phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, phần mềm Một cửa điện tử được thực hiện cài đặt tại máy chủ của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
6. Kinh phí : Tổng mức đầu tư: 6.598.138.000 đồng
Bằng chữ: Sáu tỷ, năm trăm chín mươi tám triệu, một trăm ba mươi tám ngàn đồng chẵn.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020
8. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh
9. Hình thức đầu tư: Đầu tư mới
10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án
11. Ban quản lý dự án: Theo Quyết định số 75/QĐ-STTTT ngày 09/4/2020 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
12. Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần Công nghệ Tâm Hợp Nhất (địa chỉ: Tầng 07, Công viên phần mềm Đà Nẵng, số 02 Quang Trung, TP Đà Nẵng).
13. Giá trị trúng thầu: 5.842.000.000 đồng  (Năm tỷ, tám trăm bốn mươi hai triệu đồng). Mức giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan khác.
14. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
15. Thời gian thực hiện hợp đồng: 190 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần).