CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Dự án "Mở rộng hệ thống HNTH trực tuyến và đầu tư màn hình LED tại Hội trường 2/9"

Dự án "Mở rộng hệ thống HNTH trực tuyến và đầu tư màn hình LED tại Hội trường 2/9"

Ngày đăng bài: 18/12/2018

Dự án "Mở rộng hệ thống HNTH trực tuyến và đầu tư màn hình LED tại Hội trường 2/9"

1. Tên dự án: Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến và đầu tư màn hình LED tại Hội trường 2/9.
2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
3. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2018.
4. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018-2019.
5. Địa điểm thực hiện dự án:
- Hội trường 02/9 tỉnh Gia Lai (số 04 Hoàng Hoa Thám, TP Pleiku);
- Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (số 105 Hùng Vương, TP Pleiku).
6. Quy mô dự án:
- Đầu tư thiết bị tại đầu cuối: Thiết bị Hội nghị Truyền hình; Camera mở rộng;  thiết bị kéo dài; phần mềm ghi hình của  hệ thống hội nghị truyền hình;
- Đầu tư màn hình hiển thị lớn: Màn hình LED; Máy chiếu; Cáp chuyên dụng;
- Thiết bị và phụ kiện kèm theo để vận hành hệ thống tại Hội trường 2/9 và tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh: Thiết bị Wifi; Ổ cứng di động; Máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay; Tripod cho camera thứ 2; Bộ chia.
7. Ban quản lý dự án:
1. Ông: Đặng Quang Khanh – Phó Giám đốc Sở làm Trưởng Ban;
2. Bà: Trần Thị Huệ - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính làm thành viên;
3. Ông: Phan Đình Hiếu - Trưởng phòng Công nghệ thông tin làm thành viên.
4. Bà Trần Thị Như Ý – Kế toán trưởng làm thành viên.
5.  Ông: Huỳnh Ngọc Thạch – Chuyên viên phòng phòng Kế hoạch – Tài chính làm thành viên kiêm Thư ký Ban QLDA.
6. Bà: Nguyễn Nam Phương  – Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin làm thành viên.
8. Kết quả lựa chọn nhà thầu:
1. Gói: "Cung cấp, lắp đặt thiết bị hội nghị truyền hình":
- Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Công nghệ BigZ (địa chỉ: 06 Ngô Thị Liễu, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu,  TP. Đà Nẵng).
- Giá trúng thầu: 2.791.390.000 đồng (Hai tỷ, bảy trăm chín mươi mốt triệu, ba trăm chín mươi ngàn đồng).
2.
Gói: "Giám sát thi công gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị hội nghị truyền hình”
- Nhà thầu được chỉ định thầu: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ IBTECH (Địa chỉ: 24 Hưng Hóa 7, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố  Đà Nẵng).
- Giá gói thầu: 20.626.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu, sáu trăm hai mươi sáu ngàn đồng)