CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống bảo mật, an toàn thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Gia

Dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống bảo mật, an toàn thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Gia

Ngày đăng bài: 15/11/2011
Đầu tư xây dựng hệ thống bảo mật, an toàn thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai.

Dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống bảo mật, an toàn thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai.

EmailInPDF.

1. Tên Dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống bảo mật, an toàn thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai.

2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

3. Mục tiêu:

- Hiện đại hoá cơ sở hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan nhà nước và tạo nên một môi trường thông tin an toàn cho việc triển khai, ứng dụng các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động của cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng giải pháp an toàn thông tin đa lớp, bảo vệ từ máy trạm, máy chủ và cổng internet của cơ quan, đơn vị.

- Việc đầu tư sử dụng phần mềm chống virus có bản quyền cũng là một cách để tăng cường hiệu lực thực thi Luật Sở hữu trí tuệ.

4. Nội dung đầu tư xây dựng:

Dự án xây dựng hệ thống bảo mật, an toàn thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai sẽ đầu tư các nội dung sau:

- Hệ thống phần mềm anti-virus cho máy trạm, máy chủ.

- Hệ thống tường lửa chuyên dụng kiểm soát cổng internet.

- Hệ thống chống xâm nhập từ bên ngoài vào hệ thống bên trong.

5. Địa điểm xây dựng:

Hệ thống bảo mật sẽ được triển khai tại:

+ 17 UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Gia Lai sẽ được đầu tư: Hệ thống bảo mật tường lửa, hệ thống chống xâm nhập và phần mềm anti-virus.

+ Văn phòng UBND tỉnh sẽ đầu tư bổ sung hệ thống phần mềm anti-virus (do đã có hệ thống bảo mật phần cứng do Đề án 112 trang bị).

+ Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) sẽ đầu tư bổ sung các phần mềm anti-virus, sao lưu dữ liệu cho hệ thống máy chủ của hệ thống hosting đặt tại Trung tâm CNTT-TT.

 

6. Tổng mức đầu tư của công trình:

Tổng mức đầu tư : 2.651.454.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ sáu trăm năm mươi mốt triệu bốn trăm năm mươi tư ngàn đồng )

7. Nguồn vốn đầu tư : Ngân sách nhà nước.

8. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

9. Thời gian thực hiện dự án : Năm 2011.