CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Ngày đăng bài: 23/01/2014
Đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai.

1. Tên Dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai.

2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

3. Đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty Cổ phần Tích hợp vi tính viễn thông Việt Nam; Địa chỉ: 53/10 Trần Khánh Dư, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

4. Mục tiêu của dự án: Dự án khi được triển khai hoàn thành sẽ hướng đến các mục tiêu:

- Góp phần vào công cuộc cải cách hành chính nhà nước và xây dựng chính phủ điện tử trong tương lai.

- Việc sử dụng văn phòng điện tử làm cho lãnh đạo quản lý công việc cơ quan chặt chẽ hơn, có thông tin nhiều hơn, giảm giấy tờ, hội họp.

- Trợ giúp công tác quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp của UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thông qua việc theo dõi, kiểm soát, xử lý văn bản đi, văn bản đến và hồ sơ công việc.

- Tạo ra sự gắn kết chặt chẽ giữa các bộ phận trong xử lý văn bản và điều hành tác nghiệp.

- Nâng cao năng suất xử lý công việc của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, tạo ra môi trường làm việc một cách khoa học và hiện đại.

5. Nội dung đầu tư xây dựng:

Dự án: “Đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai”, đầu tư xây dựng những nội dung như sau:

- Đầu tư trang thiết bị và nâng cấp hệ thống mạng LAN tại các đơn vị triển khai dự án để đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ việc vận hành hệ thống quản lý văn bản điều hành.

-  Xây dựng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai gồm những chức năng sau:

+ Quản lý văn bản và điều hành: gồm các chức năng quản lý văn bản đến, văn bản đi, soạn thảo văn bản, quản lý hồ sơ công việc, trao đổi nội bộ, lịch công tác, quản lý giao việc, tài liệu iso, hệ thống chat, thông báo,…

+ Quản trị tại Trung tâm THDL: bao gồm các chức năng quản lý phiên bản, quản lý sao lưu, phục hồi dữ liệu cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành, quản lý liên thông dữ liệu giữa các đơn vị, thiết lập ảo hệ thống quản lý văn bản và điều hành cho các đơn vị,…

- Đào tạo nhân lực vận hành và sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

6. Địa điểm xây dựng:

Dự án triển khai xây dựng tại Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Gia Lai.

7. Tổng mức đầu tư: 6.973.215.247 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, chín trăm bảy mươi ba triệu, hai trăm mười lăm ngàn đồng)