CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Đào tạo công nghệ thông tin năm 2016

Đào tạo công nghệ thông tin năm 2016

Ngày đăng bài: 18/10/2016
Triển khai nhiệm vụ: Đào tạo công nghệ thông tin năm 2016
1. Tên gói thầu: Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức CNTT cho cán bộ, công chức tỉnh năm 2016
2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
3. Mục tiêu nhiệm vụ: Bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm sử dụng có hiệu quả các hệ thống công nghệ thông tin của tỉnh trong cải cách hành chính; đồng thời đảm bảo an toàn, an ninh thông tin
  4.  Nội dung đào tạo và địa điểm đào tạo:
- Khóa Ứng dụng hệ thống thông tin trong cải cách hành chính.
- Khóa Quản trị và an ninh mạng.
- Địa điểm đào tạo: thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa và thành phố Pleiku.
5.  Tổng kinh phí của nhiệm vụ:
Tổng kinh phí : 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng chẵn);
6. Nguồn vốn thực hiện: Nguồn kinh phí đào tạo cán bộ, công chức của tỉnh Gia Lai năm 2016.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2016