CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Thông báo Mời thầu > Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 - 2018

Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 - 2018

Ngày đăng bài: 28/12/2016
Danh mục dự án kêu gọi đầu tư được đăng tải dưới đây
Tải nội dung