CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Thông báo Mời thầu > Đầu tư xây dựng mở rộng hệ thống hội nghị qua truyền hình tỉnh Gia Lai.

Đầu tư xây dựng mở rộng hệ thống hội nghị qua truyền hình tỉnh Gia Lai.

Ngày đăng bài: 15/11/2011
Đầu tư xây dựng mở rộng hệ thống hội nghị qua truyền hình tỉnh Gia Lai.

1. Tên Dự án: Đầu tư xây dựng mở rộng hệ thống hội nghị qua truyền hình tỉnh Gia Lai.

2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

3. Mục tiêu:

- Xây dựng hệ thống hội nghị qua truyền hình phục vụ công tác hội, họp của tỉnh bằng phương tiện điện tử sử dụng công nghệ truyền thông tiên tiến thông qua hệ thống mạng (Internet, mạng cáp quang chuyên dụng...); cung cấp phương tiện để tổ chức cuộc họp từ xa sống động giống như đang ngồi tại cùng một phòng họp giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Thay thế hình thức tổ chức họp tập trung một chỗ theo truyền thống. Giảm thiểu việc họp tập trung, giúp cho việc hội họp diễn ra nhanh chóng, thuận lợi nâng cao chất lượng, hiệu qua của công tác hội họp, tiết kiệm thời gian, giảm thiểu chi phí đi lại do nhu cầu công tác của các cơ quan nhất là các đơn vị tuyến UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Hệ thống hội nghị qua truyền hình là một công cụ dự phòng trong công tác điều hành của Lãnh đạo tỉnh trong các trường hợp khẩn cấp, các trường hợp diễn biến phức tạp của tình hình an ninh chính trị địa phương.

4. Nội dung đầu tư xây dựng:

+ Nâng cấp hệ thống trung tâm điều khiển đã được đầu tư tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh, Tỉnh ủy.

+ Đầu tư các thiết bị đầu cuối và triển khai tại UBND tất cả các huyện: Đăk Đoa, MangYang, IaGrai, Chư Păh, Chư Sê, Chư Pưh, Đức Cơ, Iapa, Krôngpa, Phú Thiện, Đăk Pơ, KBang, KôngChro.

+ Kết nối các điểm đầu cuối vào hệ thống đã có (đầu tư năm 2010).

+ Thiết lập đường truyền Internet tốc độ cao.

5. Địa điểm xây dựng:

Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Trung tâm CNTT&TT thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện: Chư Sê, Phú Thiện, Chư Pưh, Iapa, KrôngPa, Đức Cơ, Đăk Đoa, Mang Yang, Đăk Pơ, KBang, Kông Chro, IaGrai, Chư Păh.

6. Tổng mức đầu tư của công trình:

Tổng mức đầu tư : 9.071.551.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ không trăm bảy mươi mốt triệu năm trăm năm mươi mốt ngàn ba trăm tám mươi ba đồng).

7. Nguồn vốn đầu tư : Ngân sách nhà nước.

8. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

9. Thời gian thực hiện dự án : Năm 2011.