CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Chính sách ưu đãi, mời gọi đầu tư > Thông báo Mời thầu > Xây dựng mô hình “Một cửa điện tử” tại UBND huyện Chư Sê.

Xây dựng mô hình “Một cửa điện tử” tại UBND huyện Chư Sê.

Ngày đăng bài: 15/11/2011
Xây dựng mô hình “Một cửa điện tử” tại UBND huyện Chư Sê
1. Tên công trình: Xây dựng mô hình “Một cửa điện tử” tại UBND huyện Chư Sê.
2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
3. Mục tiêu: - Tin học hóa các quy trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND huyện Chư Sê. Hỗ trợ cán bộ công chức của UBND huyện Chư Sê thực hiện tác nghiệp với quá trình tiếp nhận hồ sơ, chuyển xử lý và trả kết quả đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế 1 cửa; đồng thời cung cấp thông tin để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. - Tạo điều kiện để công dân từng bước chủ động thực hiện việc tra cứu thông tin hướng dẫn về thủ tục hành chính, tra cứu kết quả xử lý hồ sơ thông qua mạng máy tính các thiết bị chuyên dụng khác. - Đào tạo cán bộ về cách thức vận hành, khai thác hệ thống thông tin dịch vụ công theo cơ chế một cửa. Hình thành tác phong làm việc mới, tin học hóa quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.
4. Nội dung đầu tư xây dựng: - Đầu tư về phần mềm ứng dụng: Phần mềm một cửa điện tử được triển khai tại Văn phòng HĐND-UBND huyện Chư Sê và các phòng liên quan. Phần mềm một cửa điện tử bao gồm các phân hệ chính sau: + Phân hệ tiếp nhận và xử lý hồ sơ một cửa. + Phân hệ thông báo, tra cứu kết quả xử lý hồ sơ bằng tin nhắn SMS. + Phân hệ trả lời tự động trạng thái xử lý hồ sơ qua điện thoại. + Phân hệ tra cứu kết quả xử lý, thủ tục hành chính qua màn hình cảm ứng + Phân hệ hiển thị kết quả xử lý hồ sơ qua màn hình tivi LCD - Đầu tư thiết bị phần cứng phục vụ triển khai hệ thống, bao gồm: + 01 GSM Modem. + 01 bộ máy chủ. + 01 bộ lưu điện. + 01 Card giao tiếp (2 line) + 01 màn hình cảm ứng và CPU + 01 Tivi LCD 42 inch và giá treo tường + Hệ thống xếp hàng tự động (6 quầy) + 01 Bộ CPU, màn hình chạy phần mềm tra cứu kết quả xử lý qua điện thoại. - Đào tạo, triển khai và chuyển giao kỹ thuật + Tổ chức các lớp đào tạo và hướng dẫn thực hành. + Sau giai đoạn hệ thống được nghiệm thu và đưa vào khai thác, đơn vị triển khai cần tiếp tục hỗ trợ tư vấn, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật nhằm đảm bảo hệ thống phần mềm một cửa điện tử hoạt động tốt.
5. Thời gian triển khai dự án: Năm 2011