CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Chính sách ưu đãi, mời gọi đầu tư > Thông báo Mời thầu > Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên trang/cổng thông tin điện tử các cơ quan hành c

Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên trang/cổng thông tin điện tử các cơ quan hành c hính

Ngày đăng bài: 25/04/2016
Thông tin dự án theo Quyết định số 721/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 30/10/2015 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên trang/cổng thông tin điện tử các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai:

 

  1. Tên dự án: Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên trang/cổng thông tin điện tử các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai.
  2. Mục tiêu của dự án:

Tin học hóa các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, công dân khi giao dịch với các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

- Nâng cao năng suất lao động của cán bộ, công chức trong việc thực hiện các thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân.

- Tăng tính minh bạch trong công tác thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, góp phần trong việc thực hiện chính quyền điện tử tại tỉnh Gia Lai.

- Cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước được minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

- Đảm bảo cung cấp thông tin một cách thuận lợi, đầy đủ, công khai, minh bạch trên địa bàn tỉnh Gia Lai; các thông tin kiến nghị, hỏi đáp được cập nhật thường xuyên, đầy đủ.

- Xây dựng, nâng cấp các trang thông tin điện tử (website) của các đơn vị (được xây dựng bằng công nghệ cũ, có nhiều lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng) theo các công nghệ hiện đại hơn nhằm tăng cường tính bảo mật cho website, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các trang thông tin điện tử của các đơn vị triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

- Đảm bảo kết nối an toàn với cổng thông tin điện tử (Portal) của tỉnh và các webiste của các Sở, ban, ngành, được triển khai.

3. Quy mô của dự án:

- Khảo sát tình hình thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn (quy trình, nội dung, biểu mẫu, thời gian...).

- Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin cho các Sở, ban, ngành để triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho người dân, doanh nghiệp.

- Xây dựng các phần mềm cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

- Tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 vào cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và cổng/trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành.

- Đào tạo, chuyển giao công nghệ cho các Sở, ban, ngành.

- Xây dựng mới cho các Sở, ngành chưa có trang tin điện tử (Thanh tra tỉnh) để triển khai việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến 3,4 trên trang tin điện tử của đơn vị.

- Rà soát, đánh giá lại hạ tầng công nghệ xây dựng các website của các đơn vị; rà soát lại các chức năng cung cấp thông tin trên website của các đơn vị để từ đó tiến hành nâng cấp để tăng cường tính bảo mật, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

- Nâng cấp giao diện các website đảm bảo truy cập tốt trên các thiết bị cầm tay như: máy tính bảng, điện thoại thông minh...

4. Tổng mức đầu tư: 15,0 tỷ đồng (Mười lăm tỷ đồng)

5.Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh

6. Thời gian thực hiện: Năm 2016-2017

7. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2015: Phê duyệt chủ trương đầu tư; phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật.

- Năm 2016: Tổ chức lựa chọn nhà thầu và tổ chức thi công.

- Năm 2017: Hoàn thành xây dựng, thanh quyết toán dự án.

8. Địa điểm và phạm vi của dự án:

Dự án sẽ triển khai tại các 15 đơn vị: Công an tỉnh (bao gồm: các phòng, ban Công an tỉnh và Công an 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh), Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thanh tra tỉnh, Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp.

Thông tin Ban Quản lý dự án theo Quyết định số 97a/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 về việc thành lập Ban quản lý Dự án “Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên trang/cổng thông tin điện tử các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai”

1/ Ông Ngô Hữu Công - Phó Giám đốc Sở  làm Trưởng Ban quản lý dự án;

2/ Bà Trần Thị Huệ - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, thành viên;

3/ Ông Phan Đình Hiếu - Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin, thành viên;

4/Trần Thị Như Ý - Kế toán Sở, thành viên, kế toán dự án;

5/Nguyễn Thị Như Hiền – Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, thành viên kiêm Thư ký Ban quản lý dự án;

6/ Nguyễn Nam Phương – Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin, thành viên;

7/ Ông Trần Trung Khánh – Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin, thành viên.