CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Chuyển đổi số > Kế hoạch chuyển đổi số > QUYẾT ĐỊNH 749/QĐ-TTG NĂM 2020 "CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM

QUYẾT ĐỊNH 749/QĐ-TTG NĂM 2020 "CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030"

Ngày đăng bài: 20/08/2020

Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 về phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành, tải văn bản tại đây./.