CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai > Thời gian tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai

Thời gian tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai./.

Ngày đăng bài: 01/06/2021
Để việc triển khai thí điểm Hệ thống thông tin 1022 tỉnh Gia Lai đạt hiệu quả, thống nhất trong quá trình triển khai, Sở TT&TT thông báo thời gian thực hiện tiếp nhận và chuyển xử lý các nội dung phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin 1022 tỉnh Gia Lai.
Ngày 10/5/2021, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ban hành Công văn số 687/STTTT-BCVT về việc triển khai thí điểm Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai. Theo đó, Sở TT&TT đã thông báo đến các đơn vị, địa phương thời gian triển khai thí điểm Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai (sau đây viết tắt Hệ thống thông tin 1022 tỉnh Gia Lai) bắt đầu kể từ ngày 17/5/2021.
Để việc triển khai thí điểm Hệ thống thông tin 1022 tỉnh Gia Lai đạt hiệu quả, thống nhất trong quá trình triển khai, Sở TT&TT thông báo thời gian thực hiện tiếp nhận và chuyển xử lý các nội dung phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin 1022 tỉnh Gia Lai.Cụ thể tại file đính kèm.