CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai > Chính thức đưa vào triển khai thí điểm Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai./.

Chính thức đưa vào triển khai thí điểm Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai./.

Ngày đăng bài: 01/06/2021
Sau khi chuẩn bị đủ các điều kiện về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật và nhân sự  cần thiết, ngày 17/5/2021, Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai đã chính thức đưa vào triển khai thí điểm. 
          Để không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh; tăng cường sự giám sát của tổ chức, cá nhân đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; khắc phục bệnh quan liêu, trì trệ, đảm bảo tính kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch và đúng pháp luật trong giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân.Ngày 22/10/2020, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ra Thông báo số 114/TB-VP về việc kết luận của đồng chí Đỗ Tiến Đông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo, đề xuất triển khai thí điểm Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai;
          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 114/TB-VP, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 140/KH-STTTT ngày 16/11/2020, về việc triển khai thí điểm Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai.
          Sau khi chuẩn bị đủ các điều kiện về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật và nhân sự  cần thiết, ngày 17/5/2021, Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai đã chính thức đưa vào triển khai thí điểm. Hệ thống hoạt động từ 07h00' đến 23h00', các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày lễ, tết).
cụ thể tại file đính kèm.