CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tiêu chuẩn ngành > Bưu chính viễn thông > Tiêu chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Tiêu chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Ngày đăng bài: 26/04/2018
+ Quyết định số 19/2008/QĐ-BTTTT ngày 09/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định áp dụng tiêu chuẩn ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước
+ Quyết định số 20/2008/QĐ-BTTTT ngày 09/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước
 
+ Hướng dẫn chi tiết về tiêu chuẩn CNTT trong cơ quan nhà nước