CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tiêu chuẩn ngành > Bưu chính viễn thông > Quy định về tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật-Văn bản quản lý chuyên ngành TT&TT

Quy định về tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật-Văn bản quản lý chuyên ngành TT&TT

Ngày đăng bài: 12/09/2017
Quy định về tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật-Văn bản quản lý chuyên ngành TT&TT

1. Quy định về việc xây dựng, ban hành và công bố tiêu chuẩn trong ngành Bưu điện Quyết định số 27/2001/QĐ-TCBĐ ngày 9/1/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện

2. Chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng cho chứng nhận hợp chuẩn thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện Quyết định số 478/2001/QĐ-TCBĐ ngày 15/6/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện