CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Công khai ngân sách > Năm 2021 > Quyết định Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền

Quyết định Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 93/QĐ-STTTT ngày 11/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của ...