CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Công khai ngân sách > Năm 2020 > Quyết định Công bố công khai bổ sung kinh phí năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

Quyết định Công bố công khai bổ sung kinh phí năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 227/QĐ-STTTT ngày 30/10/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "Công bố công khai bổ sung kinh phí năm 2020 của Sở Thông tin và...