CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Công khai ngân sách > Năm 2020 > Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán năm 2020 của Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh

Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán năm 2020 của Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 217/QĐ-STTTT ngày 26/10/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai  Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán năm 2020 củaVăn phòng...