CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Công khai ngân sách > Năm 2018 > Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2017. Đơn vị được thông báo: Văn phòng Sở Thông tin và

Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2017. Đơn vị được thông báo: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 02/04/2018
Thông báo Số 250/TB-STTTT ngày 30/3/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2017. Đơn vị được thông báo: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai"