CHUYÊN MỤC

Default news teaser image
Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2017. Đơn vị được thông báo: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Thông báo Số 250/TB-STTTT ngày 30/3/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2017. Đơn vị được thông báo: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai"

Default news teaser image
Quyết định về việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự An toàn giao thông, Phòng cháy chữa cháy, Phòng chống tội phạm và ma túy năm 2017
Quyết định số 45/QĐ-STTTT ngày 27/3/2018 của Sở TT&TT"về việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự An toàn giao thông, Phòng cháy chữa cháy, Phòng chống tội phạm và ma túy năm 2017"

Default news teaser image
Quyết định về việc phân bổ kinh phí thực hiện kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018
Quyết định số 32/QĐ-STTTT ngày 27/02/2018 của Sở TT&TT "về việc phân bổ kinh phí thực hiện kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018"

Default news teaser image
Quyết định về việc bổ sung kinh phí thực hiện Dự án "Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và mức độ 4 thực hiện tại các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai"
Quyết định Số 27/QĐ-STTTT ngày 12/02/2018 của Sở TT&TT "Về việc bổ sung kinh phí thực hiện Dự án "Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và mức độ 4 thực hiện tại các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai"

Default news teaser image
Quyết định về việc bổ sung kinh phí hỗ trợ tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018
Quyết định số 15/QĐ-STTTT ngày 29/01/2018 của Sở TT&TT "về việc bổ sung kinh phí hỗ trợ tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018"

 |<  <  1 2 >  >|