CHUYÊN MỤC

Đánh giá thực hiện dự toán Thu-Chi ngân sách Quý II-2019.

Đánh giá thực hiện dự toán Thu-Chi ngân sách Quý II-2019

Kết luật thanh tra 831/KL-STTTT.

Kết luật thanh tra 831/KL-STTTT ngày 01/7/2019 của Sở TT&TT.

Nhiệm vụ: Giảm nghèo về thông tin năm 2019.

          1. Tên nhiệm vụ: Giảm nghèo về thông tin năm 2019.
          2. Tên hạng mục: Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại huyện, xã; Hội nghị...

Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 17/2019.

Tải file bản tin tại đây./.
 

Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 16/2019.

Tải file bản tin tại đây./.

Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 15/2019.

Tải file bản tin tại đây./.
 

Nhiệm vụ: Xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 877/QĐ-TTg năm 2018.

1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 877/QĐ-TTg năm 2018.
2. Tổng dự toán của nhiệm vụ1.355.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm năm mươi lăm triệu...

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kế hoạch số 210-KH/TU ngày 04/4/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế và Kế hoạch số 210-KH/TU ngày 04/4/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh...

Nhiệm vụ: Bổ sung tính năng bảo mật cho thiết bị tường lửa của các Sở, ngành.

1. Tên nhiệm vụ: “Bổ sung tính năng bảo mật cho thiết bị tường lửa của các Sở, ngành”
2. Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
3. Kinh phí: 2.090.000.000 đồng (

Dự án: Nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Gia Lai và chuẩn hóa quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

1. Tên dự án: Nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Gia Lai và chuẩn hóa quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
2. Tổng dự toán của dự án1.000.0000.000 đồng (Một tỷ đồng).
3. Chủ đầu tư...

Nhiệm vụ: Chi hoạt động về thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở.

1. Tên công trình: Panô tuyên truyền bảo vệ biên giới.
2. Loại, cấp, quy mô công trình: Công trình dân dụng, cấp công trình cấp III.
3. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Đánh giá thực hiện dự toán Thu-Chi ngân sách quý I năm 2019.

Đánh giá thực hiện dự toán Thu-Chi ngân sách quý I năm 2019

Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 14/2019.

Tải file bản tin tại đây./.
 

Đánh giá thực hiện dự toán Thu-Chi ngân sách quý I năm 2019.

Đánh giá thực hiện dự toán Thu-Chi ngân sách quý I năm 2019

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai theo
 |<  <  33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42  >  >|