CHUYÊN MỤC

Phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49.

Bản tin an toàn thông tin tuần 42 - năm 2019.

Nội dung bản tin tải tại đây./.

Đánh giá thực hiện dự toán Thu-Chi ngân sách Quý III-2019.

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 3 NĂM 2019

Đánh giá thực hiện dự toán Thu-Chi ngân sách Quý III-2019.

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 3 NĂM 2019

Báo cáo kỹ thuật tháng 9 năm 2019.

Nội dung bản tin tải

V/v Bổ sung danh mục dư án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019 - 2021.

Quyết định số 530/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 29/8/2019 V/v Bổ sung danh mục dư án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019 - 2021./.

Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 34/2019.

Tải file bản tin

Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 28/2019.

Tải file bản tin

Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 32/2019.

Tải file bản tin tại đây./.
 

Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 27/2019.

Tải file bản tin

Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 26/2019.

Tải file bản tin tại đây./.
 

Nội dung tập huấn Lĩnh vực Công nghệ thông tin.

1. Tải nội dung Bài tập huấn Lĩnh vực Công nghệ thông tin tại đây.
2. Tải các văn bản quan trọng về lĩnh vực Công nghê...

Nội dung tập huấn Lĩnh vực Thông tin - Báo chí - Xuất bản.

1. Tải nội dung Bài tập huấn Lĩnh vực Thông tin - Báo chí - Xuất bản 

Nội dung tập huấn về lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông.

Tải nội dung tập huấn về lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông tại đây

Đánh giá thực hiện dự toán Thu-Chi ngân sách Quý II-2019.

Đánh giá thực hiện dự toán Thu-Chi ngân sách Quý II-2019

 |<  <  32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41  >  >|