CHUYÊN MỤC

Về việc Campuchia thông báo tạm dừng nhập cảnh đối với công dân Việt Nam .

Công văn số 592/UBND-NC ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh tại đây

KH: phối hợp tiếp nhận, cách ly y tế tại các đơn vị LLVT tỉnh đối với công dân từ vùng dịch Covid-19 vào địa phương tỉnh Gia Lai.

Kế hoạch 1606/KH-BCH ngày 18/3/2020 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại đây

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 51/QĐ-STTTT ngày 20/3/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà...

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 51/QĐ-STTTT ngày 20/3/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà...

Về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 13/3/2020.

Công văn số 545/UBND-KGVX ngày 15/3/2020 của UBND tỉnh tại đây

Tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các nước có dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid - 19 về Việt nam qua đoạn biên giới của tỉnh Gia Lai..

Kế hoạch số 394/KH-SYT ngày 16/3/2020 của Sở Y tế tại đây./.

V/v cung cấp file âm thanh hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 .

Nội dung Công văn số 166/TTCS-TTTH ngày 12/3/2020 của Cục TTCS-Bộ TT&TT tại đây

Về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công văn số 462/UBND-KGVX ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh tại đây

Về việc tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn số 491/UBND-KGVX ngày 08/3/2020 của UBND tỉnh tại đây

Quyết định Ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Gia Lai..

Quyết định số 04/QĐ-BCĐ ngày 11/3/2020 về việc Ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Gia Lai tại đây

Kết luận của PCT UBND tỉnh, Phó trưởng bao chỉ đạo, phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 09/3/2020.

Thông báo số 11/TB-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh tại đây

Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh tại đây

Thông cáo báo chí về công dân Gustavo Sanches Bacchi quốc tịch Italia, số hộ chiếu YB0010338 đã đi chuyến bay QR974 từ Washington (Mỹ) về Việt Nam.

Thông cáo báo chí của Sở Y tế tại đây

Quyết định Ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Gia Lai..

Quyết định số 04/QĐ-BCĐ ngày 11/3/2020 của Ban Chỉ đạo tại đây

Về việc tuyên truyền ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân để kiểm soát.

Công văn số 296/STTTT-CNTT ngày 11/3/2020 tại đây

 |<  <  27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36  >  >|