CHUYÊN MỤCTrang chủ > Doanh nghiệp > Chính sách ưu đãi > Triển khai thực hiện Dự án: Xây dựng hệ thống mạng diện rộng (WAN) tỉnh Gia Lai

Triển khai thực hiện Dự án: Xây dựng hệ thống mạng diện rộng (WAN) tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 13/09/2017
Hiện nay, tại các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Gia Lai đã triển khai kết nối mạng nội bộ (mạng LAN) và các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ việc quản lý, điều hành tại đơn vị mình như: Hệ thống một cửa điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống hội nghị truyền hình, … Để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin khi trao đổi thông tin, văn bản liên thông giữa các đơn vị trong tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã cho phép xây dựng và thực hiện Dự án: Xây dựng hệ thống mạng diện rộng (WAN) tỉnh Gia Lai (Dự án xây dựng mạng WAN) để kết nối các đơn vị lại với nhau dựa trên mạng truyền số liệu chuyên dụng của tỉnh Gia Lai theo chỉ đạo của Chính phủ nhằm thống nhất dùng mạng truyền số liệu chuyên dùng trong kết nối, liên thông văn bản điện tử

Mục tiêu nhiệm vụ của Dự án xây dựng mạng WAN là kết nối hệ thống mạng nội bộ (mạng LAN) của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố với nhau; đồng thời kết nối các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh nhằm đảm bảo khả năng liên thông, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo tỉnh và trao đổi giữa các cơ quan hành chính với Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. Việc xây dựng mạng WAN nhằm mục đích ngăn chặn việc tấn công, các truy cập trái phép từ bên ngoài vào hệ thống máy tính của các cơ quan quản lý nhà nước để không bị lộ thông tin, dữ liệu của các đơn vị.

 Việc đầu tư Xây dựng hệ thống mạng diện rộng sẽ làm nền tảng thúc đẩy ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; để việc triển khai các ứng dụng CNTT được thuận lợi, công tác an toàn, an ninh thông tin đảm bảo hơn.
Phạm vi đầu tư của Dự án xây dựng mạng WAN cho tỉnh Gia Lai sẽ bao gồm các nội dung như: Quy hoạch mạng nội bộ của Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã hiện đã và đang sử dụng về để quản lý tập trung và đồng bộ (Hiện tại đã có các kết nối chuyên dụng cho hội nghị truyền hình nhưng nhìn chung mạng nội bộ của các đơn vị đang là độc lập với nhau. Vì vậy cần quy hoạch lại cho thống nhất và toàn diện). Trọng tâm của Dự án là thuê đường truyền mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước (Phương án thuê, giá thuê, đơn vị được chỉ định cung cấp theo Thông tư số 23/2011/TT-BTTTT ngày 11/8/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về việc quản lý, vận hành, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dụng các cơ quan Đảng, Nhà nước; ở tỉnh do Viễn thông Gia Lai quản lý) để xây dựng mạng WAN từ các đơn vị về trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh; Các đường truyền Internet của các đơn vị được truy cập độc lập để đảm bảo đường truyền, băng thông cho mạng WAN nhưng phải có kết nối thông qua thiết bị tường lửa bảo mật đã được UBND tỉnh đầu tư;  Xây dựng đường VPN backup từ các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện về trung tâm tích hợp dữ liệu một cách thống nhất, an toàn, bảo mật (dựa trên đường truyền Internet của các đơn vị); Xây dựng đường VPN (dựa trên đường truyền Internet của các đơn vị) từ các phòng ban thuộc huyện và các xã để kết nối về Văn phòng UBND cấp huyện (địa điểm đặt máy chủ), đảm bảo đường kết nối thông tin bảo mật, an toàn.
           Về địa điểm đầu tư, Dự án xây dựng mạng WAN được triển khai tại: 17 UBND các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện); 13 phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; 222 UBND các xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) và 22 đơn vị, sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh và Trung tâm Công nghệ nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, gồm những nội dung như: Cài đặt, cấu hình kết nối dữ liệu với Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh cho 23 đơn vị, sở, ban, ngành và 17 UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh qua mạng WAN trên nền mạng truyền số liệu chuyên dùng; Trang bị mới thiết bị lưu trữ trung tâm, thiết bị thiết bị định tuyến trung tâm tại Trung tâm CNTT&TT thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai; Trang bị mới thiết bị định tuyến mạng riêng ảo (VPN) cho 221 phòng chuyên môn và 222 UBND cấp xã thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh,...

alt

Nhân viên của VNPT Gia Lai đangtriển khai hạ tầng để kết nối mạng WAN

02 ảnh: VNPT Gia Lai

             Để triển khai cung cấp đường truyền mạng WAN cho Dự án, hiện nay Viễn thông Gia Lai và Trung tâm kinh doanh VNPT Gia Lai đã tổ chức Quy hoạch, cung cấp địa chỉ IP tĩnh Mạng truyền số liệu chuyên dùng cho các đơn vị để hệ thống mạng WAN hoạt động; Lắp đặt đường truyền Mạng truyền số liệu chuyên dùng cho các sở, ngành, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai và 17 Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Lắp đặt đường truyền Mạng truyền số liệu chuyên dùng tốc độ cao tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Việc đầu tư Xây dựng hệ thống mạng diện rộng (WAN) sẽ làm nền tảng để sử dụng các ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, để việc triển khai các ứng dụng CNTT được thuận lợi hơn, công tác an toàn, an ninh thông tin cũng được đảm bảo từ đó làm nền tảng để triển khai Chính phủ điện tử theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015./.
Như Hiền