CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Thanh tra > KẾT LUẬN THANH TRA Việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động quản lý, đăng ký, lưu giữ

KẾT LUẬN THANH TRA Việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động quản lý, đăng ký, lưu giữ, sử dụng thuê bao di động đối với Viettel Gia Lai - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

Ngày đăng bài: 07/07/2023
Kết luận số 1147/KL-STTTT ngày 07/7/2023 Về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động quản lý, đăng ký, lưu giữ, sử dụng thuê bao di động đối với Viettel Gia Lai - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
Các tin khác

KẾT LUẬN THANH TRA Việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động quản lý, đăng ký, lưu giữ, sử dụng thuê bao di động đối với Viettel Gia Lai - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (07/07/2023)

KẾT LUẬN THANH TRA Việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động quản lý, đăng ký, lưu giữ, sử dụng thuê bao di động đối với Mobifone tỉnh Gia Lai - Công ty Dịch vụ Mobifone khu vực 7 (07/07/2023)

KẾT LUẬN THANH TRA Việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động quản lý, đăng ký, lưu giữ, sử dụng thuê bao di động trả trước đối với Công ty TNHH Viễn thông SITYLA (07/07/2023)

KẾT LUẬN THANH TRA Việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động quản lý, đăng ký, lưu giữ, sử dụng thuê bao di động đối với Trung tâm kinh doanh VNPT - Gia Lai - Chi nhánh Tổng công ty dịch vụ Viễn thông (07/07/2023)

KẾT LUẬN THANH TRA Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bưu chính đối với Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel - Chi nhánh Gia Lai (07/04/2023)

KẾT LUẬN THANH TRA Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bưu chính đối với Công ty cổ phần Giao hàng Tiết kiệm – Chi nhánh Gia Lai (07/04/2023)

KẾT LUẬN THANH TRA Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bưu chính (06/04/2023)

KẾT LUẬN THANH TRA Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bưu chính đối với Bưu điện tỉnh Gia Lai, Bưu điện thành phố Pleiku và Bưu điện các huyện: Chư Păh, Chư Prông, Mang Yang và Đak Pơ (05/04/2023)

KẾT LUẬN THANH TRA Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bưu chính đối với Công ty cổ phần Dịch vụ Giao hàng nhanh - Chi nhánh Gia Lai (05/04/2023)

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (30/01/2023)

 |<  < 1 - 2 - 3  >  >|