CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Thanh tra > Đề cao cảnh giác trước các thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng internet, mạng xã h

Đề cao cảnh giác trước các thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng internet, mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước

Ngày đăng bài: 03/12/2018
Trong những năm gần đây, xu hướng hội nhập về công nghệ thông tin, thông tin điện tử ở Việt Nam có những bước phát triển mạnh mẽ, các hình thức, loại hình thông tin điện tử đến công chúng  phong phú, đa dạng, như: Trang thông tin điện tử, báo điện tử, mạng xã hội .... đã góp phần đáp ứng nhu cầu thông tin rất lớn cho mọi tầng lớp nhân dân. Thông tin về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội,... được cập nhập nhanh chóng, liện tục, thuận tiện góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong những năm gần đây, xu hướng hội nhập về công nghệ thông tin, thông tin điện tử ở Việt Nam có những bước phát triển mạnh mẽ, các hình thức, loại hình thông tin điện tử đến công chúng  phong phú, đa dạng, như: Trang thông tin điện tử, báo điện tử, mạng xã hội .... đã góp phần đáp ứng nhu cầu thông tin rất lớn cho mọi tầng lớp nhân dân. Thông tin về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội,... được cập nhập nhanh chóng, liện tục, thuận tiện góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Nhằm tạo điệu kiện cho việc phát triển, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước về các hoạt động thông tin điện tử, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quản lý như: Hệ thống pháp luật về hình sự; Luật Công nghệ thông tin năm 2006, Luật Viễn thông năm 2009 (và mới đây là Luật An ninh mạng năm 2018), Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản và các thông tư, văn bản khác hướng dẫn thi hành)... để tạo hành lang pháp lý nhằm điều chỉnh, quản lý hoạt động này có hiệu quả, phục vụ tích cực cho nhu cầu thông tin của xã hội, tạo điều kiện đẩy mạnh sự phát triển công nghệ thông tin và thông tin điện tử cho đất nước.
Tuy nhiên song song với việc tích cực và hiệu quả của sự phát triển thông tin điện tử, cũng xuất hiện loại thông tin trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội ... tuyên truyền các nội dung không đúng sự thật, đưa thông tin một chiều, không khách quan, sử dụng trái phép hình ảnh, vu khống, bôi nhọ danh dự uy tín của tổ chức, cá nhân, mua bán hàng lậu, tiền giả, bằng giả, tiêu thụ tài sản trộm cắp, vũ khí ...... của các thế lực phản động lưu vong ở nước ngoài lợi dụng, khai thác mạng thông tin, mạng xã hội để chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội (hầu hết có máy chủ, chủ tài khoản ở nước ngoài) gần đây xuất hiện không ít thông tin sai trái, bịa đặt, nói xấu Đảng, Nhà nước; xúc phạm đến danh dự các đồng chí cán bộ, đảng viên đã và đang giữ các trọng trách cao trong hệ thống chính trị, trong lực lượng vũ trang, thông tin bịa đặt  dự đoán tình hình bầu cử nhằm gây nên sự hoài nghi trong dư luận xã hội, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, phá hoại an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và tổn hại đến hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Để thực hiện điều đó chúng sử dụng các các phương thức như thông tin thu hút sự quan tâm của xã hội, các phần tử phản động trong nước và nước ngoài cùng những người cơ hội chính trị, thoái hóa, biến chất đã và đang triệt để lợi dụng internet và mạng xã hội đăng tải những thông tin sai trái, bịa đặt, lập ra các website, blog, sử dụng nhiều tài khoản facebook để thu thập, nhào nặn, trộn lẫn thông tin thật-giả, cắt ghép hình ảnh, tán phát, nhằm thu hút sự hiếu kỳ của người đọc, nhất là thanh, thiếu niên.…. (một số web, blog, tài khoản mạng xã hội phản động như: Lisa Nguyen, Lê Luân, Nguyễn Văn Đề ...). Một số trang thông tin điện tử cập nhật thông tin liên tục, thông tin định hướng dư luận, tích cực nhưng vẫn lồng ghép các nội dung xấu; ngoài ra chúng lợi dụng công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta, khi xử lí một số cá nhân vi phạm để phát tán, quy chụp nhằm bôi nhọ nói xấu gây ra những  mâu thuẫn trong Đảng, nhà nước và quần chúng nhân dân ta trên mạng xã hội.
 
   
tt1-(1).jpg
 
   
Một số Trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội phản động
 Ảnh: Internet
 
Trong thời gian qua các cơ quan chức năng của Nhà nước ta đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh nhiều vụ việc vi phạm hành chính, hình sự về hoạt động thông tin điện tử đối với các đối tượng có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
Để đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi các hoạt động lợi dụng intenet, mạng xã hội nhằm vu khống, bôi nhọ, xuyên tạc, chia rẽ, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta có hiệu quả; các cấp, các ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị cần tăng cường công tác thông tin, tuyền truyền giáo dục sâu rộng đến toàn bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân nhận biết được các phương thức, các thủ đoạn của các thế lực địch để từ đó có sự đề cao cảnh giác.  Trong thời gian sắp tới Đảng, Nhà nước ta cần có nhiều biện pháp hữu hiệu để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn lợi dụng internet và mạng xã hội để chống phá nước ta của các thế lực thù địch. Trước hết, cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp luật, pháp lý và các lực lượng chức năng thường xuyên theo dõi, điều tra, nghiêm trị những kẻ tung tin sai trái, bịa đặt trên internet và mạng xã hội. Bên cạnh đó, cần chủ động xây dựng hệ thống thông tin chính thống để định hướng dư luận kịp thời, phản bác lại các nội dung thông tin xấu, nâng cao nhận thức và biết sàng lọc thông tin cho mọi người dân, trước hết là cán bộ, đảng viên, các cơ quan chức năng phải chủ động cập nhật những thông tin chính thống để định hướng dư luận, xây dựng niềm tin vào sự thật, tin vào sự lãnh đạo, vai trò của Đảng, Nhà nước sẽ đẩy lùi mọi thông tin sai trái, bịa đặt, góp phần tạo sự “miễn dịch” trong mọi tầng lớp nhân dân. Các cơ quan phương tiện thông tin đại chúng (cơ quan báo chí in, báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, hệ thống phát thanh - truyền hình các cấp….) cần phát huy hơn nữa vai trò là công cụ sắc bén, là lực lượng đi đầu trong nhiệm vụ đấu tranh đập tan những hành vi bôi nhọ, xuyên tạc của các thành phần phản động trên internet và mạng xã hội, tăng cường lượng bài viết để cung cấp đến bạn đọc những thông tin chính xác, kịp thời định hướng dư luận, không để gây sự hiểu lầm trong một bộ phận nhân dân. Ngoài ra, Đảng và Nhà nước ta cần đẩy mạnh áp dụng các khoa học kỹ thuật hiện đại về công nghệ thông tin nhằm phục vụ đấu tranh ngăn ngừa, đẩy lùi thông tin sai trái, bịa đặt trên internet và mạng xã hội, kịp thời gỡ bỏ bỏ các nội dung thông tin xấu lưu truyền trên môi trường mạng./.
Texbox:
Một số quy định tại Điều 63, 64 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện:
- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi cung cấp đường dẫn đến trang thông tin điện tử có nội dung vi phạm quy định pháp luật;
- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Tiết lộ bí mật đời tư hoặc bí mật khác khi chưa được sự đồng ý của cá nhân, tổ chức có liên quan trừ trường hợp pháp luật quy định; Sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia; Miêu tả tỉ mỉ hành động dâm ô, chém, giết, tai nạn rùng rợn trong các tin, bài, phim, ảnh; Cung cấp nội dung thông tin mê tín dị đoan, không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam.
- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân; Cung cấp nội dung thông tin không phù hợp với lợi ích đất nước; Đăng, phát bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia;
- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Lê Đức Tuyên - Phó Chánh Thanh tra Sở TT&TT