CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Đảng - Đoàn thể > Đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin Trong hoạt động Thông tin và Truyền thông phục v

Đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin Trong hoạt động Thông tin và Truyền thông phục vụ Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 05/06/2020
     Để đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông phục vụ trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 13/3/2020 về việc đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông phục vụ Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020.
      Nội dung Chỉ thị yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm quán triệt, tổ chức thực hiện tốt một số nội dung: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 248-KH/TU ngày 09/8/2019 của Tỉnh ủy Gia Lai và các văn bản khác của Trung ương, của tỉnh Gia Lai; Chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị, địa phương; Chủ động cung cấp thông tin chính thống cho báo chí về các nội dung liên quan đến Đại hội Đảng bộ các cấp theo đúng quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và các quy định khác có liên quan.
       Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho Sở Thông tin và Truyền thông, các địa phương, đơn vị liên quan./.       
                                                                                                                                                                 Thế Danh                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Các tin khác

Nữ công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông: Hưởng ứng sự kiện “Áo dài Tây Sơn Thượng đạo - Xưa và Nay” (17/06/2020)

Hội nghị công chức, viên chức năm 2020 (10/06/2020)

Thăm và tặng quà cho hộ nghèo và người già neo đơn tại Xã Đăk Yă, huyện Mang Yang. (10/06/2020)

CHI BỘ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THỰC HIỆN VIỆC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (05/06/2020)

Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025 (05/06/2020)

Tăng cường tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (05/06/2020)

Đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin Trong hoạt động Thông tin và Truyền thông phục vụ Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai (05/06/2020)

Cụm thi đua số 6 – Bộ Thông tin và Truyền thông: Tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2020 (05/06/2020)

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ (02/01/2020)

Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông tích cực tham gia vào công tác cải cách hành chính nhà nước (31/10/2019)

 |<  < 1 - 2  >  >|