CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Công nghệ thông tin
Default news teaser image
Ra mắt Cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia PayGov
Sáng ngày 24/7, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Lễ ra mắt Cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia (PayGov). Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã tới dự và phát biểu. Tham dự có đại diện Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục thuế, các đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các đơn vị thuộc Bộ TT&TT, 63 Sở TT&TT trên cả nước (qua cầu truyền hình trực tuyến) cùng nhiều cơ quan, doanh nghiệp.


Default news teaser image
Triển khai tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và cấp phiếu lý lịch tư pháp với Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Gia Lai
Ngày 29 tháng 7 năm 2019, Bộ Tư pháp có Công văn số 2823/BTP-CNTT “V/v kết nối, liên thông dữ liệu hộ tịch” gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; theo đó, Bộ Tư pháp thông báo đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông kết nối thành công Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch với Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (gọi là trục NGSP); đã phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam kết nối, liên thông thành công dữ liệu đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi từ Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch vào Hệ thống cấp Thẻ bảo hiểm y tế của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã có Công văn số 25/STP-HCTP ngày 07/01/2020 “V/v triển khai kết nối liên thông dữ liệu hộ tịch; phân hệ đăng ký, quản lý nuôi con nuôi trong nước” đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai sử dụng Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử để chuyển dữ liệu điện tử đăng ký khai sinh của trẻ dưới 6 tuổi sang cơ quan bảo hiểm y tế để thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế.
 

Default news teaser image
Nâng cấp, mở rộng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Gia Lai
       Hệ thống hội nghị truyền hình (HNTH) tỉnh Gia Lai được đầu tư thí điểm năm 2010 (4 điểm cầu) và mở rộng toàn tỉnh vào năm 2011, gồm 20 điểm cầu (Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và 17 UBND các huyện, thị xã, thành phố) đã được duy trì hoạt động thường xuyên và ổn định, kết nối từ UBND tỉnh đến UBND các huyện, thị xã, thành phố mang lại hiệu quả cao. Sau gần 10 năm đưa vào sử dụng, hệ thống có nhiều hạn chế như: công nghệ cũ, lạc hậu, thiết bị hư hỏng thường xuyên, nhiều thiết bị HNTH đã được đầu tư từ giai đoạn 2010-2011 các hãng sản xuất đều bị ngừng cung cấp vật tư, linh kiện thay thế và hỗ trợ cập nhật các phiên bản ứng dụng theo thống báo của hãng sản xuất (Polycom) từ ngày 31/5/2016.

Default news teaser image
Gia Lai ban hành Kế hoạch cung cấp ít nhất 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
      Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 2575/KH-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019 về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (cho phép công dân, tổ chức nộp hồ sơ thủ tục hành chính, nhận kết quả và thanh toán trực tuyến) của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai đến năm 2021 với mục đích:

Default news teaser image
Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0
Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 là căn cứ để các bộ, ngành, địa phương xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính phủ/Chính quyền điện tử đảm bảo triển khai Chính phủ điện tử có hiệu quả và tránh đầu tư trùng lặp đã được Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ban hành theo Quyết định số 2323/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2019.

 

Gia Lai triển khai Đề án: Xây dựng TP. Pleiku theo hướng đô thị thô...
Gia Lai triển khai Đề án: Xây dựng TP. Pleiku theo hướng đô thị thông minh
     Đề án “Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030” (sau đây gọi tắt là Đề án) sau hơn một năm khởi động, cả việc lấy ý kiến góp ý của Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội đồng thẩm định của UBND tỉnh tham gia các nội dung, phương án triển khai cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và đáp ứng các quy định của pháp luật, ngày 20/01/2020, UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt thông qua tại Quyết định số 26/QĐ-UBND. Đề án đã đưa ra các nhóm nhiệm vụ xây dựng, phát triển hạ tầng trọng tâm cần ưu tiên thực hiện trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 như: Nhóm nhiệm vụ về cơ sở dữ liệu; nhóm nhiệm vụ về xây dựng chính quyền điện tử; nhóm nhiệm vụ về phát triển, quản lý hạ tầng đô thị thông minh…

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Xây dựng thể chế và các nền tảng dùng ...
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Xây dựng thể chế và các nền tảng dùng chung đóng vai trò quan trọng trong xây dựng CPĐT”
Ngày 12/2/2020, tại Hội nghị Uỷ ban Quốc gia (UBQG) về Chính phủ điện tử với Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã có bài phát biểu quan trọng về Chính phủ điện tử. Cổng Thông tin điện tử Bộ TT&TT xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng. 

Default news teaser image
Tầm nhìn về CPĐT: Lấy người dân làm trung tâm và không để một người dân nào bị bỏ lại phía sau
Chiến lược về Chính phủ điện tử (CPĐT) là nhằm cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) cấp độ 4 tới mọi người dân, mọi lúc, mọi nơi, làm cho Chính phủ trở nên minh bạch hơn, phòng chống tham nhũng. Chính phủ điện tử cũng là một cách để Chính phủ tương tác với người dân và doanh nghiệp. CPĐT là sử dụng công nghệ số giúp người dân ở vùng sâu, vùng xa được tiếp cận dịch vụ công, để không một người dân nào bị bỏ lại phía sau.

100% bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản...
100% bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử
100% bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử với Trục liên thông văn bản quốc gia; tỷ lệ văn bản điện tử được trao đổi qua mạng tăng từ 72% năm 2018 lên 86,5% năm 2019, rất gần so với mục tiêu 2020 là 90%.

Khuyến nghị người dân cả nước tăng cường dùng dịch vụ công trực tuy...
Khuyến nghị người dân cả nước tăng cường dùng dịch vụ công trực tuyến để phòng dịch Corona
Cục Tin học hóa thuộc Bộ TT&TT đề nghị các Sở TT&TT tuyên truyền, khuyến nghị người dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến để hạn chế việc tiếp xúc nơi đông người, phòng dịch do chủng mới của virus Corona gây ra.

 |<  < 1 2 3 4 5 6 7  >  >|