CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật > Tỉnh Gia Lai: Triển khai thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Tỉnh Gia Lai: Triển khai thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 08/06/2021
     Ngày 24/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 2509/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
    Theo Kế hoạch, trong thời gian tới, tỉnh Gia Lai sẽ chú trọng đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền và triển khai Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ với các nội dung như: thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa Việt Nam với các quốc gia có chung đường biên giới; quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng; bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, công tác nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, đấu tranh phản bác các thông tin có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và địa phương. Thông tin, tuyên truyền và thông tin đối ngoại về phát triển kinh tế, thu hút đầu tư; thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật; nâng cao chất lượng tin, bài, phóng sự, chương trình tuyên truyền, quảng bá về tỉnh Gia Lai, về truyền thống lịch sử, các giá trị văn hóa; những thành tựu trong công cuộc đổi mới, chính sách thu hút đầu tư, tiềm năng hợp tác và phát triển của tỉnh Gia Lai. Xuất bản các ấn phẩm thông tin đối ngoại, phục vụ công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại, đồng thời giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai đến du khách trong nước và quốc tế... Lồng ghép thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, thành tựu của đất nước, công tác phân giới cắm mốc, đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch của các thế lực thù địch... thông qua các chương trình phát thanh, truyền hình, tuyên truyền, giải trí bằng tiếng dân tộc, ngôn ngữ các nước có chung đường biên giới, phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số và nhân dân hai bên biên giới.
27-(1).png
Cụm Thông tin cơ sở Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai
 
    Cùng với đó, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan sản xuất nội dung, các ấn phẩm thông tin đối ngoại bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Lào, tiếng Campuchia, tiếng Trung Quốc, tiếng dân tộc phục vụ công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới; đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Cảng hàng không Pleiku.
    Bên cạnh việc chú trọng lồng ghép thông tin đối ngoại với các hoạt động giao lưu xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, nét văn hóa đặc sắc của tỉnh Gia Lai, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước; Ủy ban nhân dân tỉnh còn yêu cầu các đơn vị, địa phương huy động các nguồn tài trợ, đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các nguồn hợp pháp khác tăng cường hạ tầng viễn thông khu vực biên giới. Đẩy mạnh xã hội hóa theo hướng huy động các tổ chức, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin tham gia nâng cao năng lực công tác thông tin, tuyên truyền, thông tin đối ngoại, góp phần nâng cao năng lực cho các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại làm tốt công tác bảo vệ biên giới Tổ quốc.
    Trong giai đoạn 2020 – 2025, tỉnh Gia Lai phấn đấu 100% cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới và các đồn Biên phòng được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại; 08 đồn Biên phòng; 50% các xã, huyện biên giới; cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh được đầu tư trang thiết bị để khai thác cơ sở dữ liệu thông tin đối ngoại, thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông tại cơ sở. Đến giai đoạn 2025 – 2030, 100% các xã, huyện biên giới; cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh được đầu tư trang thiết bị để khai thác cơ sở dữ liệu thông tin đối ngoại, thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông tại cơ sở./.
Hải Chi

 
Các tin khác

Kết quả triển khai thực hiện các quy định của Chính phủ về hoạt động in trên địa bàn tỉnh Gia Lai (10/06/2021)

Tỉnh Gia Lai: Triển khai thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin... (08/06/2021)

Kết quả công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2020 (06/06/2021)

THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra, sát hạch kỳ xét tuyển viên chức vào làm công chức không qua thi tuyển năm 2021 (02/06/2021)

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021 (31/05/2021)

Công tác quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản, phát hành trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020 (30/05/2021)

THÔNG BÁO Về hướng dẫn nội dung ôn tập, địa điểm và thời gian kiểm tra, sát hạch trường hợp tiếp nhận, tuyển dụng từ viên chức vào làm công chức (25/05/2021)

Gia Lai kiện toàn, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử (25/05/2021)

Thông báo V/v thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức vào công chức không qua thi tuyển năm 2021 (25/05/2021)

Kết quả thông tin, tuyên truyền Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020 và Đề án “Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (24/05/2021)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|