CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật > Khối thi đua các sở, ngành kinh tế tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 202

Khối thi đua các sở, ngành kinh tế tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và Ký kết giao ước thi đua năm 2021

Ngày đăng bài: 13/04/2021
    Vừa qua, Khối thi đua các sở, ngành kinh tế tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và Ký kết giao ước thi đua năm 2021.
    Tham dự hội nghị có đại diện Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh và 08 đơn vị thuộc Khối thi đua, gồm: Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công thương; Sở Xây dựng; Ban Quản lý các khu kinh tế tỉnh; Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.
     Năm 2020, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 17/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với chủ đề “Tiếp tục siết chặt kỷ cương; trách nhiệm; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, thi đua tăng tốc hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020”, 08/08 đơn vị thành viên trong Khối thi đua các sở ngành kinh tế đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các phong trào thi đua, công tác khen thưởng, kịp thời cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị cũng như các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.
5.png
 
    Các thành viên trong Khối đã làm tốt công tác kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý, đồng thời nghiên cứu chủ trương, chính sách và tham mưu, xây dựng các văn bản QPPL phù hợp thực tế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng ở địa phương. Công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL ở các đơn vị trong Khối được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, nội dung phù hợp với các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực kinh tế. Kịp thời tham mưu xây dựng các chương trình, đề án, văn bản chỉ đạo của tỉnh thuộc nhiệm vụ chính trị của các đơn vị đảm bảo chính xác và hiệu quả
    Trong năm, với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh và hoạt động của các đơn vị thành viên trong Khối. Tuy nhiên, các đơn vị thành viên của Khối cũng đã tổ chức triển khai nhiều phong trào thi đua, tạo động lực và huy động được sự tham gia của đông đảo công chức, viên chức, người lao động đoàn kết, sáng tạo thực hiện các nhiệm vụ tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành trong từng lĩnh vực quản lý kinh tế của tỉnh; 08/08 đơn vị trong Khối được đánh giá Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực phụ trách. Kết quả bình xét, suy tôn, Khối thi đua các sở, ngành kinh tế thống nhất đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua cho 02 đơn vị có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua: Sở Giao thông vận tải và Sở thông tin và Truyền thông; tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho Ban Quản lý các khu kinh tế tỉnh – Đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.
    Tại Hội nghị, Khối thi đua tiến hành chuyển giao nhiệm vụ Khối trưởng năm 2021 cho Sở Thông tin và Truyền thông, đồng thời giới thiệu Khối phó năm 2021 là Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
6-(1).png
    Triển khai công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua các sở, ngành kinh tế năm 2021, bà Lê Thị Thu Hương – Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Gia Lai, Khối trưởng Khối thi đua năm 2021 phát động phong trào thi đua và tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2021 giữa các đơn vị trong Khối, Khối thi đua các sở, ngành kinh tế tỉnh phấn đấu đạt một số chỉ tiêu như sau:
- Phấn đấu 08/08 đơn vị thành viên trong Khối thi đua hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ do tỉnh và bộ, ngành giao. Trong đó, phấn đấu có 02 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua để đề nghị xét tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Phấn đấu 100% công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan được quán triệt các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- 100% công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Phấn đấu 100% công chức, viên chức, người lao động hoàn trong các cơ quan thành nhiệm vụ được giao, trong đó có 80% CCVC-NLĐ đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên. Phấn đấu đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở 15% trong tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” của mỗi đơn vị.
- Phấn đấu 100 % các tổ chức: Đảng bộ/ Chi bộ, Công đoàn, Chi đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
- 08/08 cơ quan/ đơn vị đạt công sở văn hóa; đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự.
- Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua do các cấp phát động như: Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới; Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông; Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau; Công chức, viên chức tỉnh Gia Lai thi đua thực hiện văn hóa công sở./.
Cao Thúy
 
Các tin khác

Gia Lai ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 (17/06/2021)

Ngành Thông tin và Truyền thông đồng hành cùng Phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông” giai đoạn 2016-2020 (14/06/2021)

Kết quả triển khai thực hiện các quy định của Chính phủ về hoạt động in trên địa bàn tỉnh Gia Lai (10/06/2021)

Tỉnh Gia Lai: Triển khai thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin... (08/06/2021)

Kết quả công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2020 (06/06/2021)

THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra, sát hạch kỳ xét tuyển viên chức vào làm công chức không qua thi tuyển năm 2021 (02/06/2021)

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021 (31/05/2021)

Công tác quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản, phát hành trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020 (30/05/2021)

THÔNG BÁO Về hướng dẫn nội dung ôn tập, địa điểm và thời gian kiểm tra, sát hạch trường hợp tiếp nhận, tuyển dụng từ viên chức vào làm công chức (25/05/2021)

Gia Lai kiện toàn, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử (25/05/2021)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|