CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật > Kế hoạch tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai

Kế hoạch tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2022

Ngày đăng bài: 21/03/2022
Kế hoạch tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2022
Kế hoạch số 499/KH-UBND ngày 17/03/2022 Kế hoạch tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2022
- Bảng nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2022;
- Bảng nhu cầu tuyển dụng công chức dành cho người dân tộc thiểu số năm 2022