CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật > KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔN

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021

Ngày đăng bài: 31/05/2021
   Năm 2020 công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông đạt được nhiều hiệu lực, hiệu quả, đã góp phần chung vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai, được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành liên quan nên trong năm 2020 về cơ bản các cơ quan chức năng của ngành thông tin và truyền thông đã tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực thuộc ngành thông tin và truyền thông quản lý, các cuộc thanh tra, kiểm tra được thực hiện đảm bảo đạt chất lượng, có hiệu quả, nội dung thanh tra, kiểm tra trên hầu hết các lĩnh vực như: Viễn thông, Tần số vô tuyến điện, phát thanh – truyền hình, in, phát hành xuất bản phẩm, thông tin trên mạng…
    Theo đó đã tổ chức ban hành và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về thông tin và truyền thông, Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, Kế hoạch hoạt động của Đội Liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Gia Lai và triển khai hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản đến các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan. Một trong những nhiệm vụ nổi bật của cơ quan thanh tra, kiểm tra ngành Thông tin và Truyền thông trong năm 2020 là đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung kiểm tra, rà soát, theo dõi việc chấp hành các quy định của pháp luật về thông tin và truyền thông, đặc biệt các lĩnh vực nhạy cảm như báo chí, thông tin trên mạng, cụ thể: Đã phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra, xác minh, xử lý vi phạm hành chính các trường hợp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội (02 trường hợp thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID 19 và 02 trường hợp nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước). Đề nghị nhiều cơ quan báo chí phản hồi, cải chính thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và đề nghị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử xử lý các trường hợp vi phạm về báo chí, thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
    Một số kết quả cụ thể: Trong năm 2020, các cơ quan chức năng của ngành Thông tin và Truyền thông (gồm: Sở Thông tin và Truyền thông, Đội Liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Gia Lai, Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện) tiến hành thực hiện 40 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 416 lượt đối tượng (doanh nghiệp, hộ kinh doanh), xử lý vi phạm hành chính (phạt tiền): 05 trường hợp với tổng số tiền: 28.500.000 đồng (Hai mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng). Ở cấp huyện, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện thị xã, thành phố đã ban hành hoặc tham mưu UBND cấp huyện ban hành kế hoạch công tác kiểm tra 2020 về lĩnh vực thông tin và truyền thông tại địa phương, trên cơ sở đó đã tiến hành thực hiện các cuộc kiểm tra; lĩnh vực kiểm tra chủ yếu: Viễn thông (internet, trò chơi điện tử, thuê bao di động trả trước), in, phát hành xuất bản phẩm, photocopy, đối tượng kiểm tra chủ yếu là hộ kinh doanh, cá nhân.
     Trong các cuộc thanh tra, kiểm tra công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến pháp luật được chú trọng nên các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông từng bước có ý thức chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông. Đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về thông tin và truyền thông; công tác thanh tra, kiểm tra, thủ tục xử lý vi phạm hành chính đúng theo quy định của pháp luật; đối với các trường hợp xử lý vi phạm đã chỉ ra đúng hành vi vi phạm so với các quy định của pháp luật. Công tác phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra được thuận lợi, có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan, như: Công an tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh, UBND, Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III….. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, kịp thời chuyển đơn thư không đúng thẩm quyền giải quyết, giải quyết triệt để đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết, trong năm 2020, riêng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đã tổ chức tốt công tác tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý, giải quyết 16 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, không để đơn thư tồn đọng, kéo dài, diễn biến phức tạp, vượt cấp... nội dung đơn thư chủ yếu phản ánh thông tin trên báo chí, mạng xã hội gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Tuy nhiên trong công tác thanh tra, kiểm tra vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như do tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài và theo chỉ đạo của cấp trên có thẩm quyền về hạn chế thanh tra, kiểm tra, nên trong năm 2020 công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông của các cơ quan có thẩm quyền có hạn chế, giảm hơn so với các năm trước; công tác tập huấn nghiệp vụ kiểm tra về thông tin và truyền thông cho đội ngũ công chức Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện chưa được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thông tin điện tử, mạng xã hội còn nhiều khó khăn, hạn chế, bất cập (như việc khó xác định đối tượng có dấu hiệu vi phạm, về hợp tác làm việc, đối tượng ở địa phương khác....).
25.png
Cơ quan thanh tra Sở TT&TT xử lý vi phạm về thông tin trên mạng
    Trong năm 2021, các cơ quan, đơn vị chức năng thanh tra, kiểm tra của ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai, theo đó tập trung tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch gồm các lĩnh vực: Bưu chính, chuyển phát; Viễn thông (thuê bao di động trả trước, internet, trò chơi điện tử công cộng, hạ tầng viễn thông); Báo chí; Phát thanh – Truyền hình; Tần số vô tuyến điện; In, phát hành xuất bản phẩm, photocopy, Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin điện tử, mạng xã hội, triển khai thực hiện các cuộc thanh tra kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai./.
Lê Đức Tuyên – Phó Chánh Thanh tra Sở TT&TT
Các tin khác

Gặp lại người sáng chế máy thu hoạch cà phê ở Gia Lai (01/07/2021)

Gia Lai ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 (17/06/2021)

Ngành Thông tin và Truyền thông đồng hành cùng Phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông” giai đoạn 2016-2020 (14/06/2021)

Kết quả triển khai thực hiện các quy định của Chính phủ về hoạt động in trên địa bàn tỉnh Gia Lai (10/06/2021)

Tỉnh Gia Lai: Triển khai thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin... (08/06/2021)

Kết quả công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2020 (06/06/2021)

THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra, sát hạch kỳ xét tuyển viên chức vào làm công chức không qua thi tuyển năm 2021 (02/06/2021)

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021 (31/05/2021)

Công tác quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản, phát hành trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020 (30/05/2021)

THÔNG BÁO Về hướng dẫn nội dung ôn tập, địa điểm và thời gian kiểm tra, sát hạch trường hợp tiếp nhận, tuyển dụng từ viên chức vào làm công chức (25/05/2021)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|