CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật > HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TỪ DỰ ÁN “TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢM NGHÈO VỀ THÔNG TIN” GIAI ĐOẠN

HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TỪ DỰ ÁN “TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢM NGHÈO VỀ THÔNG TIN” GIAI ĐOẠN 2016-2020

Ngày đăng bài: 20/04/2021
    Ngày 02/9/2016, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 1722/QĐ-TTg về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, với mục tiêu tổng quát: Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin), góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết Quốc hội đề ra. Chương trình có nhiều dự án lớn, và một trong các dự án đó là lớn đó dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin”.
    Thời gian qua, hoạt động thông tin truyền thông không chỉ giúp các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai chính sách kịp thời, đầy đủ, mà còn giúp người nghèo nắm được các thông tin, chính sách và học hỏi các gương sáng vươn lên thoát nghèo. Với mục tiêu triển khai chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn năm 2016- 2020 đạt hiệu quả, cùng với thực hiện đồng bộ các giải pháp và sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, tỉnh Gia Lai tiếp tục tăng cường hỗ trợ truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo.
    Riêng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai trong 05 năm ( giai đoạn 2016-2020) đã ban hành khoảng 350 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan thông tấn báo chí, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về các Chương trình mục tiêu quốc gia, tuyên truyền rộng rãi mục tiêu của giảm nghèo bền vững, phổ biến các chủ trương, chính sách của Nhà nước, của tỉnh hỗ trợ phát triển sản xuất cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đến các cấp, các ngành, các tầng lớp dân cư nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Tại các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực tuyên truyền trên đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã và các hình thức tuyên truyền khác trên địa bàn về công tác giảm nghèo và an sinh xã hội, như: treo băng rôn, pano truyền thông giảm nghèo ở các vị trí công cộng; tổ chức đối thoại chính sách giảm nghèo ở cơ sở giữa lãnh đạo các cơ quan chuyên môn với Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức đối với người nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; phát hành tài liệu về công tác giảm nghèo, tờ rơi tuyên truyền chính sách và hướng dẫn cán bộ giảm nghèo và người dân về quy trình rà soát thống kê hộ nghèo hàng năm...
11-(3).png
    Niềm vui của những hộ nghèo được hỗ trợ phương tiện nghe –xem (Ti vi)

    Đến nay, Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin đã góp phần rất lớn trong công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn toàn tỉnh. Để triển khai dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tập trung vào 5 mục tiêu chính là: Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở; Tăng cường nội dung thông tin; Thiết lập cụm thông tin cơ sở tại khu vực cửa khẩu, biên giới; Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại huyện, xã và hỗ trợ phương tiện nghe xem để hộ nghèo tiếp cận thông tin. Trên cơ sở đó, Sở TT&TT đã phối hợp với các ngành chức năng, các huyện, thành phố tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông tại cơ sở là cán bộ Trưởng thôn, làng, Tổ trưởng Tổ dân phố (hoặc cấp phó)  thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện thuộc tỉnh Gia Lai. Việc tuyên truyền được thực hiện lồng ghép tại các buổi tuyên truyền, vận động tới từng tổ dân phố, thôn, bản; trong đó chú trọng việc sắp xếp thứ tự ưu tiên đối tượng hỗ trợ nhằm đảm bảo tính khách quan, minh bạch. Kết quả giai đoạn 2016-2020 Sở đã tổ chức được 18 lớp với hơn 900 học viên được tham gia.  Nhằm hỗ trợ cho các địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến người dân, cũng  như hỗ trợ người dân tiếp cận được các chỉ đạo của trung ương, đia phương về chương trình giảm nghèo, Sở TT&TT đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư cấp 07 bộ phương tiện tác nghiệp cho các huyện nghèo trên địa bàn tỉnh; 39 bộ phương tiện tác nghiệp cho các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ trang bị phương tiện nghe –xem (Ti vi) cho 170 hộ nghèo thuộc huyện Kbang và Đak Đoa; phối hợp với Đài VTV 8 thực hiện Sản xuất nội dung thông tin, tuyên truyền phục vụ chung cho khu vực Tây Nguyên năm 2019 để phát trên sóng VTC 8, trên sóng của Đài 5 tỉnh Tây Nguyên. Tiến hành Thiết lập cụm thông tin cơ sở tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh thuộc huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
    Thời gian tới, công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin tiếp tục được triển khai với việc huy động thêm các nguồn lực từ cộng đồng, doanh nghiệp và người dân để thực hiện có hiệu quả, bền vững mục tiêu giảm nghèo đề ra. Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở trong việc tuyên truyền, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung và chính sách về giảm nghèo bền vững nói riêng đến mọi tầng lớp Nhân dân. Sử dụng đa dạng hình thức tuyên truyền đến tận cơ sở; đảm bảo nội dung thông tin tuyên truyền phong phú, đa dạng, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thông tin thiết thực của người dân./.
Lê Thị Thu Hương
 
Các tin khác

THÔNG BÁO Nội dung ôn tập, địa điểm và thời gian kiểm tra, sát hạch trường hợp tiếp nhận, tuyển dụng công chức cấp xã vào làm công chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023 (09/08/2023)

THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tiếp nhận vào công chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2023 (09/08/2023)

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế xét tuyển công chức cấp xã vào làm công chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2023 (27/07/2023)

THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận công chức vào vị trí quản lý Kế hoạch – Tài chính của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (17/05/2023)

THÔNG BÁO Danh sách thí sinh trúng tuyển Kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai theo số lượng người làm việc được giao năm 2022 (29/03/2023)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển Kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai theo số lượng người làm việc được giao năm 2022 (27/03/2023)

THÔNG BÁO Kết quả điểm phỏng vấn (vòng 2) Kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2022 (21/03/2023)

THÔNG BÁO SÓ BÁO DANH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ PHỎNG VẤN(VÒNG 2)KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ TT&TT NĂM 2022 (08/03/2023)

THÔNG BÁO Về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, và tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm... (23/02/2023)

THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2), Kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2022 (23/02/2023)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|