CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật > Gia Lai kiện toàn, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện t

Gia Lai kiện toàn, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử

Ngày đăng bài: 25/05/2021
     Thực hiện Quyết định số 701/QĐ-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử; Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 2415/KH-UBND ngày 03/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về Chuyển đổi số của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030; ngày 04/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 62/QĐ-UBND để kiện toàn, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai.
    Sau khi được kiện toàn, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai gồm 18 thành viên, với Trưởng ban là Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban là Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin, thành viên thường trực kiêm Thư ký Ban Chỉ đạo là Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
    Các thành viên còn lại là Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị: Công an tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nội vụ; Sở Xây dựng; Sở Công Thương; Sở Tư pháp. Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phụ trách lĩnh vực Công nghệ thông tin.
     Bên cạnh các thành viên nói trên, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện điện tử tỉnh Gia Lai còn có sự tham gia của lãnh đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông lớn trên địa bàn gồm: Giám đốc Viễn thông Gia Lai, Giám đốc Viettel Gia Lai và Giám đốc Bưu điện tỉnh Gia Lai.
    Một trong những nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền tỉnh Gia Lai là nghiên cứu, tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách… tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển đô thị thông minh, Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
    Ban Chỉ đạo cũng có các nhiệm vụ: Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển đô thị thông minh, Chính quyền điện tử, Chính quyền số, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
    Đồng thời, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển đô thị thông minh, Chính quyền điện tử, Chính quyền số, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Gia Lai; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ…
Nhiệm vụ xây dựng đô thị thông minh, thực hiện chuyển đổi số đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện với tầm nhìn đến năm 2030 Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp.
     Việc kiện toàn kiện toàn, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh Gia Lai được xem là tiền đề để thực hiện nhiệm vụ xây dựng đô thị thông minh, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh để theo kịp xu thế chung của thế giới và của cả nước./.
Phan Đình Hiếu
Các tin khác

Gặp lại người sáng chế máy thu hoạch cà phê ở Gia Lai (01/07/2021)

Gia Lai ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 (17/06/2021)

Ngành Thông tin và Truyền thông đồng hành cùng Phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông” giai đoạn 2016-2020 (14/06/2021)

Kết quả triển khai thực hiện các quy định của Chính phủ về hoạt động in trên địa bàn tỉnh Gia Lai (10/06/2021)

Tỉnh Gia Lai: Triển khai thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin... (08/06/2021)

Kết quả công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2020 (06/06/2021)

THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra, sát hạch kỳ xét tuyển viên chức vào làm công chức không qua thi tuyển năm 2021 (02/06/2021)

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021 (31/05/2021)

Công tác quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản, phát hành trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020 (30/05/2021)

THÔNG BÁO Về hướng dẫn nội dung ôn tập, địa điểm và thời gian kiểm tra, sát hạch trường hợp tiếp nhận, tuyển dụng từ viên chức vào làm công chức (25/05/2021)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|